Серія Тваринництво, 2013, Вип. 7 (23)

Зміст
 
Генезис бурої худоби в історичному аспекті
Ладика В. І., Хмельничий Л. М., Бойко Ю. М.
Практичний досвід, стан та перспектива використання методики лінійної класифікації корів молочної худоби в Україні
Хмельничий Л. М.
Характеристика бугаїв волинської м’ясної породи, закріплених для природного парування у провідних господарствах Волинської області
Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Джус П. П.
Вплив спадковості на показники продуктивного довголіття у тварин різних внутрішньопородних типів української червоної молочної породи
Гнатюк С. І., Коваленко В. М.
Многоплодие коров голштинской породы
Ежик Т. В., Гончаренко И. В.
Результати аналізу міжнародно визнаних категорій ризику щодо виходу з меж нормального популяційного існування, у яких перебувають генетичні ресурси молочного і молочно-м’ясного скотарства України
Гузєв І. В.
Збереження генофонду, як невід’ємний елемент управління генетичними ресурсами тварин
Гузєв І. В.
Молочна продуктивність корів, вирощених в умовах «холодного» утримання
Дровняк О. В.
Оцінка росту та розвитку бугаїв-плідників голштинської породи за живою масою та лінійними промірами будови тіла
Каменська І. С.
Фенотипові кореляції та можливість їх використання при селекції свиней
Карунна Т. І.
Характеристика заводської лінії Стретча 143612 в українській бурій молочній породі
Котенджи Г. П., Бойко Ю. М., Левченко І. В.
Стресостійкість корів-первісток бурої худоби різних генотипів до машинного доїння
Котенджи Г. П., Левченко І. В., Бурнатний С. В.
Молочна продуктивність і характер лактаційної діяльності високопродуктивних корів
Кузів М. І.
Успадковуваність та сполучна мінливість статей екстер’єру корів української червоно-рябої молочної породи
Лобода В. П.
Лобода В. П.
Рівень молочної продуктивності корів червоної степової породи за різних методів розведення
Писаренко А. В.
Оцінка особливостей поведінки молочної худоби за умов інтенсивної технології
Підпала Т. В., Марикіна О. С., Марикіна К. С.
Оцінка бугаїв-плідників української бурої молочної худоби за якісними показниками молока їх дочок
Приходько М. Ф.
Використання бурої худоби Північно-Східного регіону України для покращенні споріднених порід
Скляренко Ю. І., Радченко Н. П., Чернявська Т. О.
Збереження лебединської породної групи великої рогатої худоби під час Другої світової війни
Скляренко Ю. І., Комликова Г. І.
Динаміка рекордів коней орловської рисистої породи
Супрун І. О., Шинкаренко О. А.
Мінливість успадковуваності лінійних ознак корів-первісток сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи
Хмельничий Л. М., Омар Хусейн Алі
Біологічні особливості продуктивних та екстер’єрних якостей бугайців української бурої молочної породи
Хмельничий Л. М., Салогуб А. М.
Удосконалення методів оцінки кривих несучості птиці різних видів
Остапенко В. І.
Морфофункціональні властивості вимені корів української червоно-рябої молочної породи залежно від пігментації волосяного покрив
Слюсар М. В.
Моніторинг формування стада великої рогатої худоби української червоної молочної породи
Дудок А. Р.
Сравнительная характеристика и современная классификация методов определения пола молодняка сельскохозяйственной птицы (аналитический обзор)
Бондаренко Ю. В., Омар Хусейн Алі
Спектр і частота морфологічних спадкових аномалій ембріонального розвитку у курей різного напрямку продуктивності
Берникова Г. А.
Частота мутантних генів в популяціях різних видів водоплавних птахів
Бульченко І. О.
Показники спермопродукції кнурів м’ясних порід англійської селекції
Горобець В. О., Войтенко С. Л.
Генетична структура популяції сірої української худоби по гену CSN3
Гузєєв Ю. В.
Ембріогенез і продуктивність молочної худоби
Вацький В. Ф., Величко С. А.
Оксиэтилидендифосфоновые комплексы и их применение в животноводстве
Ершов М. А., Григорьева Т. Е.
Воздействие на рост и развитие молодняка крупного рогатого скота парааминобензойной кислоты
Зобова Н. С.
Вплив мікронізації на хімічний склад зерна сої та кукурудзи
Кіндя В. І., Білогубець А. В.
Вплив зберігання яєчників великої рогатої худоби при знижених температурах на придатність ооцитів до дозрівання in vitro
Міненко Г. В., Кочубей О. В.
Липа – важнейший медонос в кормовой базе пчеловодства России
Мадебейкин И. И., Мадебейкин И. Н., Шилов В. А.
Гетерозис та промислова гібридизація в рибництві
Марценюк В. П.
Дослідження ряду факторів на процес розділення молока на фракції
Машкін М. І., Могутова В. Ф.
Кормова поведінка і показники крові бугайців за традиційної сезонної та однотипної годівлі консервованими кормами
Медведєв А. Ю.
Использование биологически активных добавок в технологии откорма бычков черно-пестрой породы
Менькова Г. В.
Вплив бугаїв-плідників на формування відтворних ознак дочок
Першута В. В.
Відгодівельні якості поросят на дорощуванні залежно від умов їх утримання в різні періоди року
Повод М. Г., Крамар Н. І.
Сиропридатність молока корів української бурої молочної породи та сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи
Приходько М. Ф.
Перспективи розширення асортименту сухих десертних молочних сумішей
Пухляк А. Г., Калініна Г. П., Мерзлов С. В., Гребельник О. П.
Перспективні технології виробництва молока
Рибалка М. М., Держговський О. О., Тендітник В. С.
Сумісне використання йодовмісних добавок для підвищення якісних показників козиного молока
Рижкова Т. М., Лівощенко І. М., Тарасова Т. О.
Оцінка санітарно-гігієнічного стану дійкової гуми і станкового обладнання та їхній вплив на якість молока
Савран В. П., Бойко М. А.
Формування популяції молочної худоби, стійкої до лейкозу
Ставецька Р. В., Дубін О. В.
Ефективність виробництва товарної риби за використання трилітнього циклу її вирощування у ПАТ “Сумирибгосп”
Хмельничий Л. М., Шкурат А. О.
Генетичні особливості м'ясо-яєчних курей поліпшеної популяції
Хвостик В. П., Бондаренко Ю. В.
Хімічний склад та енергетична цінність внутрішніх органів і язика бугайців м’ясних порід
Бабік Н. П., Федорович Є. І.
Поліморфізм мітохондріальної ДНК у тварин сірої української та української білоголової порід великої рогатої худоби
Подоба Ю. В.
Ріст і розвиток козликів української популяції молочних кіз при вирощуванні на м'ясо
Ладика Л. М., Опара В. О.
Стрес, адаптація та резистентність у корів української червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід
Гайдей О. С.