Серія Тваринництво, 2013, Вип. 1 (22)

Зміст
 
Оцінка м’ясних якостей бугайців української м’ясної породи
Салогуб А. М.
Фенотипова консолідація корів української червоно-рябої молочної породи різних ліній за екстер’єрним типом
Хмельничий Л. М.
Оцінка реалізації племінної цінності бугаїв-плідників в умовах конкретного стада
Хмельничий Л. М., Салогуб А. М., Хмельничий С. Л.
Оцінка корів сумського внутрішньо породного типу української чорно-рябої молочної породи різних генотипів та походження за ознаками молочної продуктивності
Хмельничий Л. М., Шкурат А. О.
Поєднуваність свиней різної селекції у великій білій породі
Бодряшова К. В.
Перспектива селекції худоби української бурої молочної породи в аспекті лінійного розведення з врахуванням світових тенденцій тривалості ліній у поколіннях
Бойко Ю. М.
Генотип свиней і його вплив на відгодівельні ознаки
Войтенко С., Шаферівський Б.
Особливості будови тіла корів різних типів української червоної молочної породи залежно від впливу генотипових та паратипових чинників
Гнатюк С. І.
Вплив основних кліматичних факторів на продуктивність молочних корів
Дібіров Р. М.
Оцінка симентальських корів від зворотного схрещування за живою масою та особливостями екстер’єру
Доротюк Е. М., Криворучко Ю. І.
Вплив вбирного схрещування на господарськи корисні ознаки корів
Клопенко Н. І.
Ваговий та лінійний ріст телиць української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону України
Кузів М. І.
Продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи залежно від ліній та бугаїв-плідників
Лобода В. П.
Велика чорна порода свиней в Україні
Ломако Д. В.
Технологічний проект удосконаленої маловитратної технології вирощування худоби на м’ясо
Олійник С. О.
Вплив способу утримання чистопородних та помісних свиней в різні пори року на їх відгодівельну продуктивність
Повод М. Г.
Повод М. Г.
Роль особистих підсобних господарств в одержанні молочної продукції
Сиромятникова Н. А.
Зміни вмісту складових молока при захворюванні корів на мастит
Скляренко Ю. І., Чернявська Т. О.
Вплив рівня сирого жиру в раціоні на економічну ефективність вирощування молодняку симентальської м’ясної породи
Цвігун А. Т., Леньков Л. Г.
Динаміка морфологічних та біохімічних показників крові молодняку порід лімузин та волинської м’ясної
Бабік Н. П., Федорович Є. І.
Вивчення типів успадкування полігенних ознак продуктивності свиней
Коваленко Т. С., Сурженко М. В.
Ефективність відбору корів української чорно-рябої молочної породи за походженням
Ставецька Р. В.
Показники природної резистентності корів молочних порід, яких розводять в західному регіоні України
Федорович В. В.
Биологическая изомерия (постановка проблемы)
Винничук Д. Т., Котенджи Г. П.
Винничук Д. Т., Котенджи Г. П.
Вік голштинських корів та їх відтворна здатність
Гончар А. О.
Міжпородна різниця вітчизняних та імпортованих свиней за ISSR–PCR маркерами
Войтенко С., Пономаренко В.
Зв’язок молочної продуктивност корів з ДНК-поліморфізмом структурних генів за різних типів формування організму
Гиль М. І., КаратєєваО. І.
Бетаїн, як чинник підвищення продуктивності і відтворювальних якостей племінних несучок
Гончаренко О. М.
Летальні ембріональні мутації в популяціях курей
Бульченко І. О.
Відтворювальна здатність корів української м’ясної породи залежно від віку їх отелення
Бурнатний В. М., Бурнатний С. В., Котенджи Г. П., Шевченко І. В.
Морфологічні та біохімічні показники крові телиць української чорно-рябої молочної породи
Кузів М. І., Федорович Є. І., Кузів Н. М.
Відтворна здатність високопродуктивних корів голштинської породи в умовах лісостепу України
Литвиненко Т. В., Бунь Ю. С.
Моніторінг харчових продуктів та продовольчої сировини на наявність генетично модифікованої сої лінії GTS 40-3-2
Облап Р. В., Димань Т. М., Новак Н. Б., Семенович В. К.
Порівняльна характеристика показників спермопродукції голштинських червоно- та чорно-рябих бугаїв-плідників
Омелькович С. П., Лісогурська Д. В.
Поліморфізм білків яєць птиці панміктичних популяцій
Остапенко В. І.
Вплив генетичних факторів на характер перебігу отелень у корів молочних порід
Титаренко І. В., Буштрук М. В., Старостенко І. С., Ткаченко С. В.
Оцінка племінної цінності бугаїв-плідників племінного заводу “Перше травня” за екстер’єрним типом їхніх дочок
Шевченко А. П.
Відтворювальна здатність та лінійний ріст плідників різних ліній симентальської породи
Каменська І. С.