Серія Тваринництво, 2014, Вип. 7 (26)

зміст
Вплив походження за батьком і лінійної належності на господарськи корисні ознаки корів
Гладій М. В., Полупан Ю. П., Базишина І. В., Полупан Н. Л., Безрутченко І. М.
Екстер’єні особливості високопродуктивних корів української бурої молочної породи
Бондарчук Л. В.
Оцінка корів української чорно-рябої молочної породи за складом молока
Горєлова В. М.
Аналіз селекційно-генетичної ситуації у племінних стадах з розведення молочної худоби в Кіровоградській області
Іляшенко Г. Д.
Структура волосяного покрова как тест для оценки темплоустойчивости скота
Кацы Г. Д.
Особенности волосяного покрова абердин-ангусского скота при круглогодичном содержании на выгуле
Колесник А. И., Прудников В. Г., Кацы Г. Д.
Генетична структура популяцій української чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порід за поліморфізмом QTL та STR маркерів
Копилов К. В., Шельов А. В., Копилова К. В., Березовський О. В.
Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від живої маси та віку при першому осіменінні
Кузів М. І.
Продуктивність корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи в залежності від типів їх стресостійкості
Левченко І. В.
Лінійна класифікація корів української червоно-рябої молочної породи північно-східного регіону за екстер’єрним типом
Лобода В. П.
Особливості генетичної структури різновікових груп білого товстолобика
Нагорнюк Т. А.
Молочна продуктивність та відтворна здатність корів української чорно-рябої молочної породи провідних племзаводів північно-поліського регіону
Піддубна Л. М.
Вплив живої маси корів-матерів на ріст бугайців різних порід
Підпала Т. В., Гребенюк Н. В.
Продуктивні якості корів на ранній стадії післяродового періоду
Піщан С. Г., Литвищенко Л. О.
Морфологічні та функціональні властивості вимені тварин різних ліній української чорно-рябої молочної породи
Понько Л. П.
Вплив методів підбору на молочну продуктивність корів української бурої молочної породи
Пушкар І. В.
Оцінка росту та розвитку молодняку в молочний період
Савчук О. В., Щербатюк Н. В.
Особенности мясной продуктивности валушков украинской популяции романовской породы овец разных конституционально-продуктивных типов
Сухарлев В. А., Яковлев К. И.
Вміст мікроелементів у молоці корів молочних і комбінованих порід в умовах західного регіону України
Федорович В. В., Бабік Н. П.
Генотипові та паратипові чинники впливу на ознаки молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи
Хмельничий Л. М., Вечорка В. В.
Продуктивність корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи залежно від рівня оцінки за лінійною класифікацією екстер’єру
Хмельничий С. Л.
Оцінка корів української чорно-рябої молочної породи за показниками довічної продуктивності та тривалості використання
Шевченко А. П.
Продуктивність та якісні показники яєць курей-несучок за згодовування кормової добавки ВАМЖК
Оріщук О. С., Цап С. В., Микитюк В. В.
Вплив рівня енергетичного та протеїнового живлення на продуктивність та показники газообміну корів південної м’ясної породи
Цвігун А. Т., Пасніченко М. М., Блюсюк С. М.
Залежність визрівання сиру від технологічних факторів
Бондарчук З. В.
Гістологічна характеристика м’язової тканини при кутеруванні та солінні
Щебентовська О. М.
Поліпшення обміну речовин та імунного статусу молодняку курей технологією “штучна кутикула” (Artificial cuticle - article) для захисту інкубаційних яєць
Денисов Р. В., Бордунова О. Г., Чіванов В. Д.
Виявлення вірусу лейкозу ВРХ у молоці методом ПЛР у реальному часі
Облап Р. В., Новак Н. Б., Димань Т. М.
Хімічний склад м'яса перепелів, вирощених за використання наносрібла
Патрєва Л. С., Гроза В. І.
Сезонна продуктивність свиней залежно від мікроклімату в приміщеннях різного типу
Повод М. Г.
Evaluation Criteria of Bovine Milk Biological Value and Cheese Production Suitability
Al-Bazi Mezher Kamil, Shapovalov S., Shkavro N., Fedotova L., Rusko N.
Фізичні показники м’язів різної локалізації у свиней миргородської породи та її помісей
Щербань Т. В.
Біотехнологічні аспекти "штучної кутикули" для захисту інкубаційних яєць курей
Гаврилюк О. І.
Нерешенные проблемы воспроизводства сельскохозяйственных животных
Гончаренко И. В., Винничук Д. Т.
Вплив фітопрепаратів на відтворну функцію корів і збереженість телят
Козирь B. C., Філіпов Ю. О., Антоненко П. П.
Морфометричні показники сперміїв бугаїв-плідників різних типів стресостійкості
Черненко О. М.
Ефективний підхід до збереження та використання епідидимальних сперматозоїдів кнурів in vitro
Щербак О. В.
Стимулювання природної кормової бази при підрощуванні личинок коропа
Москаленко Н. М., Григоренко Т. В., Базаєва А. М., Михайленко Н. Г.
Статевий диморфізм та яєчна продуктивність у курей
Остапенко В. І.