Серія Ветеринарна медицина, 2014, Вип. 1 (34)

Зміст
 
Стан кишкового мікробіоценозу поросят при коліентеротоксемії і методи його корекції
Лівощенко Л. П., Камбур М. Д., Лівощенко Є. М.
Вивчення біосумісності гемостатичних губок із стовбуровими клітинами кісткового мозку кроля під час культивування in vitro
Мазуркевич А. Й., Малюк М. О., Ткаченко С. М., Харкевич Ю. О.
Білковий склад сироватки крові перепілок за різного рівня амінокислот та вітаміну Е у раціоні
Стовбецька Л. С.
Патофізіологічні змини функціональної активності адаптивних систем новонароджених телят у рібілдинг-періоді під впливом гіпоксії
Замазій А. А.
Отримання адгезивної фракції мононуклеарних клітин кісткового мозку лінійних мишей C 57BL/6 за різних умов виділення первинного матеріалу та культивування у середовищі RPMI
Мазуркевич А. Й., Кладницька Л. В., Ковпак В. В.
Патофізіологічні змини гематологічних індексів крові телят під впливом гіпоксії
Замазій А. А., Камбур М. Д., Кассіч В. Ю., Коваленко Л. М.
Тромбоцитарний гемостаз корів у другій період тільності
Замазій А. А., Лісовенко В. М.
Динаміка показників функціональної системи забезпечення організму тварин оксигеном
Замазій А. А.
Епізоотична ситуація щодо інфекційних хвороб бджіл у Північно-східному регіону України
Бойко Т. В.
Ідентифікація тварин – запорука покращення епізоотичного стану в Україні
Гладченко С. М., Касяненко О. І.
Визначення фенольного коефіцієнту та білкового індексу дезінфектанту Бідез
Шкромада О. І.
Інтеграція ветеринарного контролю України до ризик-орієнтованого підходу у міжнародній торгівлі відповідно до вимог СОТ та ЄС
Єфімова О. М.
Джерела небезпечних пестицидів для продукції бджільництва
Скрипка Г. А.
Моніторинг та контроль небезпек в молокопродуктах і кормах та оцінка ризику в харчовому ланцюгу «від ферми до столу»
Марченко А. М.
Оцінка якості риби, що реалізується на агропродовольчих ринках м. Суми
Петров Р. В.
Екологічно безпечні технології "Article" для захисту інкубаційних яєць курей від патогенної мікрофлори
Бордунова О. Г.
Моніторинг гідрохімічного стану річок басейну Дніпра на території Сумської області
Петров Р. В., Назаренко С. М.
Вміст жирних кислот в продукції бджільництва залежно від екологічних умов довкілля
Ковальчук І. І., Рівіс Й. Ф., Федорук Р. С.
Результати дослідження впливу дигідрофосфатів мікроелементів на процеси життєдіяльності дубового шовкопряда
Трокоз В. О.
Характеристика ембріонального розвитку, виводу і виводимості молодняку перепелів при інкубаційній обробці яєць розчином аквахелату селену
Ніщеменко М. П., Ємельяненко А. А., Стовбецька Л. С.
Калійгідрогенпероксомоносульфат як дезінфікуюча речовина проти мікобактерій
Головко В. О., Кочмарський В. А., Хомутовська С. О., Бондарчук А. О., Блажеєвський М. Є.
The results of Pcr detection of porcine circovirus type 2 DNA in biological material samples from wild boars hunted in Ukraine
Sytiuk M. P.
Мікробний пейзаж гнійних ран у собак
Глебенюк В. В.
Кількість соматичних клітин у молоці корів та кіз
Зажарська Н. М.
Вікові аспекти клініко-морфологічного прояву хламідіозу свиней
Скрипка М. В., Заріцька А. О., Ковшар О. В.
Епізоотологічні особливості респіраторних інфекцій свиней бактеріальної етіології
Омельченко Г. О.
Ефективність використання специфічних засобів в системі контролю асоційованих бактеріозів кінцівок великої рогатої худоби
Улько Л. Г., Фотіна Т. І.
Розроблення ПЛР-тест-системи для індикації Сhlamydia felis у біологічних зразках від свійських котів
Ксьонз І. М., Цівенко Т. М., Почерняєв К. Ф., Корінний С. М.
Особливості клініко-морфологічного прояву вірусного гепатиту собак
Дмитренко Н. І., Мізін А. В.
Патогенетичні аспекти та особливості клініко-морфологічного прояву коліентеротоксемії
Запека І. Є.
Проблеми сучасної епізоотології
Кассіч В.Ю., Камбур М. Д., Фотін А. І., Ребенко Г. І., Байдевлятов Ю. А., Волосянко О. В., Ушкалов В. О., Атмась В. Я., Фотін О. В.
Етіологія та епізоотологія інфекційних хвороб респіраторного тракту свиней (огляд літератури)
Ребенко Г. І.
Порівняльна характеристика ковбасних фаршів за допомогою мікроструктурного аналізу
Старосельська А. Л.
Період виведення цефтіофуру гідрохлорид із організму тварин після застосування цефтіоклину
Левченко А. Г.
Епізоотична ситуація щодо езофагостомозу свиней в господарствах Полтавської області
Манойло Ю. Б.
Результати дослідження штамів пробіотиків в системі розробки нового препарату для корекції вторинних імунодефіцитів у тварин
Завірюха Г. А., Васильєва Т. Б.
Визначення антимікрбної активності препарату «Біоцидін»
Шкромада О. І., Долбаносова Р. В.
Протеїногенність виробничих штамів для виготовленні ППД-туберкуліну для ссавців
Кассіч В. Ю., Камбур М. Д., Ушкалов В. О., Замазій А. А., Волосянко О. В.
Дослідження рівня накопичення бактерійної маси тест-штамів мікроорганізмів на середовищах із гідролізатів морських гідробіонтів
Колеснікова К. Ю., Пінчук Н. Г.
Лістеріоз. Епізоотологічна та епідеміологічна ситуація на прикладі держав Європейського союзу
Мачуський О. В., Ковтун В. А.
Лечение хронической гематурии крупного рогатого скота
Абдуллаев М. Т.
Ефективність застосування триколіну для профілактики бактеріальних інфекцій птиці
Олефір І. А.
Вплив вакцинації свиней проти респіраторних хвороб на економічну ефективність виробництва свинини
Айшпур О. Є., Павлов Є. Г., Сапон Н. В., Ничик С. А.
Епізоотологічні особливості нематодозів свиней у зоні Лісостепу України
Євстаф’єва В. О.
Ефективність лікарських засобів за малофагозів курей
Кисельова Л. Ю.
Діагностика та лікування за гістомонозу індиків в присадибних господарствах
Панасенко О. С., Рисований В. І., Негреба Ю. В.
Смешанные инвазии гусей в Азербайджане
Агаева З. Т.
Терапевтична ефективність нового засобу за умов спонтанної еймеріозної інвазії курчат
Маршалкіна Т. В., Заiкіна Г. В., Біла Н. В., Євтушенко А. В.
Удосконалення комплексу ветеринарно-санітарних заходів в умовах тов «Аграрний холдинг Авангард»
Нагорна Л. В., Ястремський С. М.
Действие преимагинальных дегельминтизаций на рост и развитие ягнят
Рустамова С. И.
Застосування рослинних і тканинного імуностимуляторів в залежності від потреб пасічного продуктивного сезону
Кистерна О. С., Мусієнко О. В.
Визначення залишкових кількостей активно діючої речовини препарату «Авесстим» у сироватці крові, м’ясі та органах птиці
Бушуєва І. В., Фотіна Г. А., Панасенко О. І., Книш Є. Г., Березовський А. В.
Моніторинг кормів для великої рогатої худоби та свиней на забрудненість мікроміцетами та мікотоксинами
Краєвський А. Й., Куцан О. Т., Краєвський С. А., Лазоренко А. Б.
Використання кольпоцитологічного методу дослідження при діагностиці причин неплідності у сук
Давиденко Н. Г.
Моніторинг маститів у корів господарств Львівської та Тернопільської області
Мурська С. Д.
Активність антиоксидантної системи організму кролематок у період випоювання сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому
Лесик Я. В., Федорук Р. С., Хомин М. М., Кропивка С. Й.
Стан прооксидантно-антиоксидантної системи поросят при відлученні та за дії ліпосомального препарату
Огородник Н. З.
Інтенсивна терапія за гострого гастроентериту
Дідух А. В., Фасоля В. П., Копистко Р.
Педагогічні аспекти викладання дисциплін у виші із залученням інтерактивних технологій
Мусієнко В. М.