серія Економіка і менеджмент, 2013, Вип. 12 (58)

Зміст
 
Підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва: напрями, пріоритети, стратегія
Пуцентейло П. Р.
Модель сучасного менеджера-професіонала
Димченко Н. С.
Економічний механізм державного регулювання земельних відносин
Дудич Г. М.
Здравниці як важливий суб’єкт регіонального ринку санаторно-курортної галузі: сучасний стан
Тіміргалєєва Р. Р., Ланковська О. К.
Інституціональна парадигма організації дослідження діяльності підприємств
Николюк О. М.
Проблеми ефективного розвитку фермерських господарств України в умовах формування ринку землі
Скорук О. П., Зубар І. В.
Уточнення суті категорії «трансакційні витрати» в сучасній економічній науці
Тимофіїв С. В.
Управління екосистемними послугами водно-болотних угідь: механізми формування та напрямки реалізації
Дегтярь Н. В.
Удосконалення обліку якості земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах
Машкова Т. В.
Сучасні проблеми та перспективи розвитку харчової промисловості на прикладі хлібопекарської галузі
Ничик А. В., Бокій О. В.
Продовольча безпека країни – її соціально-економічні напрямки
Пилипенко К. А.
Сутність економіки сільськогосподарського землекористування в умовах нових земельних відносин
Другак В. М.
Аналіз ефективності інвестиційного проекту зі створення насаджень на староорних землях Центрального Полісся України
Гільперт Н. М.
Експертна оцінка діючих програм та механізмів державної підтримки сільськогосподарських підприємств
Калашнікова Т. В.
Методичні питання сутності та визначення ресурсного і виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств
Македонська Ю. О.
Економічна інтеграція агропродовольчого сектора економіки: стан і перспективи розвитку
Болдирєва Л. М.
Передумови оцінки управління використанням земельних ресурсів
Макарова О. І.
Упрaвління ризиком підприємства як економічна категорія
Вербіцька І. І.
Формування раціональних розмірів землекористування в різних сільськогосподарських підприємств при різних зонах України
Гунченко О. В.
Аналіз особливостей управління підприємствами в сучасних умовах
Макарюк Н. В.
Шляхи підвищення ефективності виробництва готової продукції на прикладі агрофірми «Рост»
Лишенко М. О., Тверезовська М. О.
Інформаційна система управління потоками відходів як засіб забезпечення безпеки й ефективності логістичної діяльності підприємств олійно-жирової галузі
Сумець О. М.
Маркетинг сільськогосподарського виробництва: сучасні аспекти
Шелудько Р. М., Шелудько Л. В., Литвинова О. М.
Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України та їх конкурентоспроможність на прикладі Луганської області
Разорьонова М.І., Самофалова А.О., Решетова Г.І.
Митна політика в контексті евроінтеграційного вибору України
Стоянець Н. В.
Оцінка світового досвіду ефективного молоковиробництва
Тимофіїв Т. Ю.
Прогнозування сценаріїв розвитку ринку молока та молочної продукції в Україні враховуючи польський досвід
Сулима Н. В.
Впровадження нових форм соціальної діяльності суб’єктами аграрного господарювання: проблеми і перспективи
Ксьонжик І. В.
Рівень державної підтримки інноваційного розвитку сільського господарства Херсонської області
Громов О. А.
Перспективи інноваційного розвитку в агропромисловому виробництві
Єфанов В. А., Науменко І. В.
Розвиток інвестиційного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств
Супрун О. О.
Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм господарювання
Калашніков А. О.
Вдосконалення оцінки інвестиційної привабливості підприємств
Пилипенко Н. М., Шаповал Г. І.
Методологічні основи внутрішньогосподарського контролю в аграрних підприємствах
Охріменко І. В.
Контролінг витрат: організаційний аспект
Остапенко Т. М.
Моделі страхування ризиків аграрного виробництва в зарубіжних країнах
Остапенко О. М.
Вплив спеціалізації сільськогосподарських підприємств на ефективність використання основного капіталу
Васюренко Л. В.
Методологічні аспекти обліку формування пайового капіталу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
Собченко А. М.
Методи аналізу операцій з давальницькою сировиною
Терновський В. О.
Аналіз та оптимізація структури оборотних активів аграрних підприємств
Худякова Г. О.
Аналіз абсолютних показників прибутку банку як фактор його стабільної діяльності
Жмайлова О. Г., Стрілець В. В.
Удосконалення методичного забезпечення облікового процесу фермерських господарств
Скрипник С. В.
Моделі екологічних ризиків спричинених забрудненням ґрунтів стійкими органічними пестицидами
Дребот О. І., Моклячук О. М., Моклячук Т. О., Монарх В. В.
Інтегральне поєднання економічного та екологічного потенціалів в структурі національної економіки
Кубатко О. В.
Еколого-економічні засади оцінки якості інвестицій у сфері сільськогосподарського землекористування
Мареха І.С.
Оцінка мотивування впровадження системи екологічного менеджменту лісогосподарськими підприємствами
Ярова І. Є., Дейнека А. М., Бутенко В. М., Чегринець В. П.
Біосоціальна економіка в системі пріоритетів сталого розвитку
Байдала В. В., Бутенко В. М.
Інституціональне середовище сталого розвитку сільських територій
Ткачук В. А.
Розвиток ринку праці та зайнятості населення України
Шепель І.В.
The Classification Peculiarities Of The Temporary Buildings And Constructions On Accounting Purpose
Poghosyan M. B.
Повышение роли рентных доходов в современной экономике как объективная закономерность ее развития
Соловьёва Т. Н., Сафронов В. В.
Проблемы формирования российского земельного рынка в условиях открытой экономики
Семыкин В. А., Соловьёва Т. Н., Сафронов В. В.
Конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий
Неуймин Д. С., Романов М. В.
Оценка функционирующей оплаты труда в сельском хозяйстве Курской области
Пантурова О. И.
Оценка возможностей расширенного воспроизводства социально-трудовых отношений в сельском хозяйстве Курской области
Фомин О. С., Пронская О. Н.
Локальний аналіз однієї моделі економіки з врахуванням запізнення
Коваленко Г. П., Баталова А. Б.
Фінансова політика забезпечення розвитку сільських територій: модель участі місцевих громад
Петрушенко Ю. М.