Серія Тваринництво, 2015, Вип. 2 (27)

Зміст
Лінійна оцінка бугаїв-плідників голштинської та української чорно-рябої молочної порід за екстер’єрним типом їхніх дочок
Ладика В. І., Хмельничий Л. М., Шевченко А. П.
Генетическая изменчивость гамет и генотипов животных в популяции в зависимости от уровня консолидации их наследственности
Петренко И. П., Бирюкова О. Д.
Морфологічні особливості вим’я корів молочних порід та їх зв’язок з надоєм
Полупан Ю. П., Олешко В. П.
Вплив популяційно-генетичних та паратипових чинників на ознаки молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи
Хмельничий Л. М., Лобода В. П.
Молочна продуктивність корів в залежності від характеру лактаційної діяльності
Афанасенко В. Ю., Бабенко О. І.
Вплив генотипових та паратипових факторів на ознаки молочної продуктивності корів української бурої молочної породи
Бойко Ю. М.
Використання комп’ютерного моделювання в селекції коней української верхової породи
Бондаренко О. В.
Вплив живої маси телиць на тривалість їхнього життя
Данець Л. М.
Вплив інтенсивності тренінгу на поведінкові реакції рисистого молодняку двох років
Корнієнко О. О.
Ефективність стабілізуючого відбору та поліпшувального підбору за плодючістю, живою масою та розміром при розведенні норок
Корх О. В.
Генетический полиморфизм гена гормона роста (bGH) южной мясной породы скота
Крамаренко А. С., Гладырь Е. А., Найдёнова В. А., Дубинский А. Л., Зиновьева Н. А.
Вплив живої маси бичків української чорно-рябої молочної породи на їхню м’ясну продуктивність
Крук О. П.
Забійні та м’ясні якості бугайців української червоно-рябої молочної породи сумського регіону
Лобода В. П.
Відтворна здатність кнурів-плідників породи п’єтрен на півдні України
Мельник В. О., Кравченко О. О., Галімов С. М., Стародубець О. О.
Селекційні методи формування та оцінка високопродуктивних родин сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи
Обливанцов В. В.
Функціональна активність сперміїв кнурів різних мітохондріальних гаплотипів
Почерняєв К. Ф., Базалевич А. В., Коваленко В. Ф.
Аналіз відтворювальної здатності корів абердин-ангуської та створюваної української ангуської м'ясної породи
Рой Ю. С.
Етограми форм поведінки коней американської чвертькровної породи
Супрун І. О., Берт Станієр
Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від промірів їх статей тіла після першого отелення
Федорович В. В.
Фенотипові кореляції між ознаками лінійної оцінки корів-первісток сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи
Хмельничий С. Л.
Прогнозування отримання корів бажаного типу конституції та адаптаційної здатності
Черненко О. М.
Вивчення впливу негативних чинників довкілля на фазовий склад біокерамічних шарів шкаралупи курячих яєць
Бордунова О. Г.
Товарна якість ставової риби
Данильчук Г. А., Ніколаєв М. Є.
Морфометричні показники та м`ясна якість риби
Данильчук Г. А., Карпенко Д. А.
Продуктивність курей батьківського стада м’ясного напряму продуктивності за різних рівнів лізину у комбікормі
Ібатуллін І. І., Ільчук І. І., Кривенок М. Я.
Морфометрична оцінка судака вирощеного в антонівському водосховищі
Іщенко М. О., Гніденко В. М., Асафат І. В., Марценюк Н. О., Марценюк В. П.
Роль сировини у виробництві масла із комбінованим складом жирової фази
Кітченко Л. М.
Характеристика сиропридатності молока корів сумського типу української чорно-рябої молочної породи
Левченко І. В.
Ресурсозберігаючі технології у виробництві масла
Кітченко Л. М.
Відтворна здатність жеребців-плідниківта маток новоолександрівської ваговозної породи коней
Лютих С. В.
Характеристика досліджуваних кормових добавок з введенням пальмового жиру та їх вплив на продуктивність курей-несучок
Оріщук О. С., Цап С. В.
Гематологічні показники племінних кнурів-плідників після обробки біологічно активними препаратами
Поручник М. М.
Оцінка придатності алкогольної проби для визначення термостійкості козиного молока
Рижкова Т. М., Северин Р. В., Лівощенко І. М., Гейда І. М., Леппа А. Л.
Жирнокислотний і вітамінний склад печінки молодняку гусей за використання соняшникового та соєвого лецитину
Рубан Н. О., Микитюк В. В.
Оцінка кількісних і якісних показників варених ковбас, виготовлених різними способами
Стріха Л. О.
Оцінка показників варено-копчених ковбасних виробів при різних способах термообробки
Стріха Л. О., Музика М. В.
Морфологічний склад туш бичків української м’ясної породи
Угнівенко А. М.
Вплив мікроелементів органічного походження Bioplex® на продуктивність голштинських корів
Хавтуріна Г. В., Бомко В. С.
Вплив цитратів мікроелементів на біохімічний профіль крові та біологічну цінність молока корів
Хомин М. М., Федорук Р. С., Храбко Р. С., Олексюк Н. П.
Вплив погодних умов на продуктивність корів у теплий період року
Шабля В. П., Адміна Н. Г., Панченко О. М., Ковтун С. Б.
Динамічні показники руху сперміїв за використання холін-хлориду у складі середовища для кріоконсервування сперми бугаїв-плідників
Яремчук І. М.
Стимулювання природної кормової бази при підрощуванні личинок коропа
Москаленко Н. М., Григоренко Т. В., Базаєва А. М., Михайленко Н. Г.
Мониторинг уровня соматических клеток в молоке как инструмент, улучшающий его качество
Русько Н. П.
Відтворювальні якості овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи залежно від походження
Нежлукченко Н. В.