Серія Тваринництво, 2014, Вип. 2/2 (25)

Зміст
Молочне тваринництво України: стан та перспектива
Ладика В. І., Бондарчук Л. В.
Характеристика ремонтних телиць української червоно-рябої молочної породи за розвитком живої маси
Хмельничий Л. М., Лобода В. П.
Ефективність довічного використання корів різних країн селекції
Полупан Ю. П.
Вікові особливості природної резистентності молодняку волинської м’ясної породи в умовах Львівщини
Бабік Н. П., Федорович Є. І., Гурський І. М.
Аналіз породного складу коней спортивного напряму використання
Бондаренко О. В., Ільницька Т. Є.
Селекційна оцінка генофондових популяцій червоної степової породи на півдні України
Буюклу Г. І., Буюклу М. І., Писаренко А. В.
Розробка технології вирощування товарної риби в умовах орендних ставів
Вербельчук С. П., Вербельчук Т. В., Максименко О. Г.
Теоретичні і практичні підходи до збереження вітчизняних локальних порід тварин
Вишневський Л. В.
Мінливість живої маси та приростів гібридних свиней в процесі їхнього вирощування
Войтенко С. Л., Горобець В. О.
Селекционная оценка кобыл орловской рысистой породы
Глушак И. И.
Гетерогенний підбір та його вплив на молочну продуктивність тварин різних внутрішньопородих типів української червоної молочної породи
Гнатюк С. І., Гнатюк М. А.
Продуктивні та відтворні якості корів-первісток різного походження
Кальчук Л. А., Попадюк Т. С.
Роль абердин-ангуської породи в породотворчому процесі м'ясної худоби в Україні
Колісник О. І.
Ефективність розведення сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби
Обливанцов В. В.
Ефективність використання первісток української чорно-рябої молочної породи, вирощених за різних технологій у молочний період
Чумаченко І. П., Маньковський А. Я., Коропець Л. А., Антонюк Т. А.
Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від живої маси в період їх вирощування
Кузів М. І., Федорович Є. І.
Сравнительная характеристика различных методов определения пола молодняка птиц
Омар Хусейн Али, Бондаренко Ю. В., Остапенко В. И.
Динаміка живої маси та біохімічних показників крові свиней різних генотипів
Петренко М. О.
Залежність молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів-первісток від стресостійкості їхніх батьків
Пришедько В. М.
Морфологічна оцінка вимені корів української червоної молочної породи різного віку першого осіменіння
Проноза О. Л.
Продуктивні якості свиней сучасних генотипів зарубіжної селекції за різних методів розведення в умовах Одеського регіону
Сусол Р. Л.
Медова продуктивність та активність інвертази українських бджіл
Таран С. І.
Щодо скороспілості бугаїв м’ясних порід
Угнівенко А. М.
Характеристика корів української червоної молочної та голштинської порід за морфофункціональними властивостями вимені й молочною продуктивністю
Черненко О. І.
Залежність товщини шпику гібридного молодняка від віку досягнення ними живої маси 100 кг
Шаферівський Б. С.
Лінійна оцінка бугаїв-плідників голштинської та української чорно-рябої молочної порід за екстер’єрним типом їхніх дочок
Шевченко А. П., Хмельничий С. Л.
Вміст мікроелементів у крові корів молочних і комбінованих порід в умовах західного регіону України
Федорович В. В.
Вовнова продуктивність та фізико-хімічні показники вовни гірськокарпатських овець
Чокан Т. В., Федорович Є. І.
Аналіз генетичних трендів за основними селекційними ознаками української чорно-рябої молочної породи
Бикадоров П. П.
Взаємозв’язок живої маси ремонтних телиць з терміном їх продуктивного використаннямолочної породи у період їх вирощування
Данець Л. М.
Влияние паратипических факторов на биоструктуру тканей и органов кроликов
Коцюбенко А. А.
Вплив тривалості міжотельного періоду на продуктивність та відтворювальну здатність корів української бурої молочної породи та внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи
Приходько М. Ф.
Способи корекції сичужної згортаємості молока і утворення згустку при виробництві сирів
Машкін М. І., Могутова В. Ф.
Особливості якості туш свиней різних порід, оцінених за методами европейської системи
Баньковська І. Б.
Використання суміші антиоксидантів у технології виробництва вареної ковбаси
Божко Н. В., Тищенко В. І.
Історичні аспекти розвитку пива
Болгова Н. В., Бондарчук В. М.
Прогресивні технології підвищення якості харчових яєць
Вакуленко Ю. О.
Хімічний склад і технологічні властивості буйволиного, кров’ячого, овечого молока та їх сумішей при виробництві сиру бринза
Гузєєв Ю. В., Гончаренко І. В.
Сучасна технологія утилізації гною на свинокомплексі
Іванов М. Ю., Волощук В. М., Іванов В. О.
Вплив бактофугування на показники якості молока-сировини для сиру кисломолочного
Кітченко Л. М.
Оцінка обсягів, якості та вартості заготовленого молока в залежності від джерел постачання та сезонних факторів
Ковальчук І. В., Барановська В. А., Селезньова О. А.
Продуктивні та репродуктивні якості голштинських корів п’ятої лактації за інтенсивної технології експлуатації
Литвищенко Л. О., Піщан І. С.
Розробка м’ясних геродієтичних продуктів – пріоритетний науковий напрямок
Пешук Л. В., Гащук О. І., Москалюк О. Є., Гагач І. І.
Вплив способуохолодження м’яса на якість сировини
Мірошник А. М., Підпала Т. В., Назаренко І. В.
Вплив технологічних особливостей на відгодівельні показники свиней
Повод М. Г.
Оцінка екологічних аспектів переробки продукції тваринництва
Стріха Л. О., Дуляк Д. О.
Формування природної кормової бази рибоводних ставків та її використання рибами різних видів
Тищенко В. І., Божко Н. В.
Использование роботизированных доильных установок – преимущества и проблемы
Трофимов А. Ф., Тимошенко В. Н., Музыка А. А., Москалев А. А., Ковалевский И. А., Песоцкий Н. И., Кирикович С. А., Шматко Н. Н.
Показники м’ясності молодняку свиней в залежності від стресостійкості
Церенюк О. М.
Фактори, які впливають на якість м'яса
Цигура В.В.
Ефективність та зручність технологічних процесів видалення гною з місць утримання
Шабля В. П., Адмін О. Є., Задорожна І. Ю., Осипенко Т. Л., Чехічин А. В., Балагуровська Н. Л.
Використання амарантового борошна в технології м’ясних січених напівфабрикатів
Страшинський І. М., Гончаров Г. І., Казько І. С., Фурсік О. П., Коломієць Р. А.
Морфологічні та функціональні властивості вим’я тварин різних ліній української чорно-рябої молочної породи
Понько Л. П.