Серія Тваринництво, 2012, Вип. 10 (20)

Зміст
 
Присвячено 100-річчю з дня народження професора В.Т. Лобанова
Ладика В. И, Котенджи Г. П., Хмельничий Л. М.
Методологія створення лінії Стіха 430 української чорно-рябої молочної породи
Єфіменко М. Я., Коваленко Г. С., Бірюкова О. Д., Подоба Б. Є.
Якісні показники молока корів українських червоно- та чорно-рябої молочних порід
Хмельничий Л. М.
Мінливість довічної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від генеалогічних формувань
Хмельничий Л. М., Салогуб А. М., Шевченко А. П., Хмельничий С. Л., Білоног О. О., Бурлаченко К. Ю., Коваль О. М.
История разведения голландской породы в Украине
Котенджи Г. П., Левченко И. В.
Особливості росту та розвитку бугайців спеціалізованих м’ясних порід різного походження
Петренко С. М., Бурнатний С. В., Котенджи Г. П., Левченко І. В.
Технологічні, організаційні та економічні аспекти виробництва молока в Ізраїлі
Гончаренко І. В., Пабат В. О., Марковіч А.
Ростовые модели для математического описания взаимосвязи «возраст - размеры тела» у модельных телок и коров идеального типа
Лебедько Е. Я.
Молочная продуктивность и воспроизводительная способность коров черно-пёстрой и голштинской пород разных генеалогических линий
Катмаков П. С., Анфимова Л. В., Кузьмина О. М.
Науково-методичні особливості створення м’ясних типів свиней українськими селекціонерами (1965-1980 рр).
Баньковська І. Б.
Отбор коров-первотелок по комплексу хозяйственно-биологических признаков
Гавриленко В. П., Бушова Г. А., Зубкова Е. Б.
Оцінка молочності абердин-ангуських корів і створюваної української ангуської м’ясної породи
Доротюк Е. М., Прудніков В. Г., Колісник О. І.
Анализ зимнего волосяного покрова мясного скота
Кацы Г. Д., Ладыш Е. И.
Фактори впливу на реалізацію молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи
Лобода В. П.
Живая масса и продуктивность коров различной линейной принадлежности
Никифорова Л. Н.
Формування екстер’єру телиць української чорно-рябої молочної породи в залежності від інтенсивності вирощування
Першута В. В.
Аналіз довічного використання корів червоної степової породи
Писаренко А. В.
Короткий історичний нарис одомашнення птахів
Приймак В. В.
Порівняльний аналіз промірів статей екстер’єру та роботоздатності сучасних генеалогічних формувань коней орловської риситої породи
Супрун І. О.
Медова продуктивність сімей українських бджіл різної генеалогії
Таран С. І.
Зміна показників молочної продуктивності тварин різних типів стресостійкості
Цхвітава О. К.
Успадковуваність та сполучна мінливість лінійних ознак корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи
Шевченко А. П.
Оцінка морфофункціональних особливостей вимені та їх зв'язок з показниками молочної продуктивності у корів різних внутрішньопородних типів української червоної молочної породи
Гнатюк С. І.
Ріст телиць різних порід за умов «холодного» способу їх вирощування
Дровняк О. В.
Молочна продуктивність корів різних порід в умовах інтенсивної технології
Марикіна О. С.
Вплив на ріст і розвиток бугайців тривалості міжотельного періоду їх матерів
Стріха Л. О.
Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів
Болгова Н. В.
Оцінка потенціалу продуктивності молочної худоби різних порід
Підпала Т. В., Бондар С. О.
Особенности поведения молодняка овец при чистопородном разведении и скрещивании
Гаглоев А. Ч., Негреева А. Н., Фролов Д. А.
Особливості селекційної роботи із верховими конями
Нежлукченко Т. І., Петров Є. Г.
Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини
Панкєєв С. П., Ліпісівіцький В. М.
Сучасні методи визначення ГМО в харчових продуктах та продовольчій сировині рослинного походження
Облап Р. В.
Особливості екстер'єру бугайців таврійського типу південної м'ясної породи великої рогатої худоби
Гроза В. І.
Оцінка показників м’ясної продуктивності та екстер’єру бугайців світлого аквітана
Салогуб А. М.
Дослідження властивостей м’ясних фаршевих систем
Крижова Ю. П., Венглюк О. В.
Особливості морфології та мармуровості найдовшого м’яза спини бичків породних поєднань сименталів вітчизняної і зарубіжної селекції
Марченко Н. І.
Використання бобів нуту у технології м’ясних паштетів
Старшинський І. М., Гончаров Г. І., Полешко Ю. С.
Характеристика клітковини картопляної та її використання в різних видах харчових систем
Димитрієвич Л. Р., Степанова Т. М.
Забійні якості бугайців поліської м'ясної породи в зоні з різним рівнем радіаційного забруднення
Кобилінська А. М.
Технології виготовлення паштетних консервів з білоквмісними наповнювачами тваринного і рослинного походження
Пасічний В. М., Ястреба Ю. А., Ікол Н. С.
Інноваційні технології м’ясопродуктів із запровадженням міжнародної системи НАССР
Пешук Л. В., Гащук О. І., Дубяга В. М.
Влив гречаного борошна на якість м’ясних напівфабрикатів
Страшинський І. М., Гончаров Г. І., Бондарук Н. Р.
Влияние способов выращивания на качество мяса гусят линдовской породы
Тобоев Г. М.
Біохімічна оцінка цьоголіток коропа, вирощених у полікультурі в умовах удобрення ставів зерновою бардою з відстійника
Хмельничий Л. М., Цьонь Н. І., Качай Г. В., Вечорка В. В., Бойко Ю. М.
Особливості виробництва м'ясних делікатесів в умовах м’ясопереробного підприємства м. Миколаєва
Назаренко І. В.
Морфологічні та біохімічні показники крові корів української чорно- та червоно-рябої молочних порорід
Федорович В. В.
Антропометричні характеристики операторів, їх вправність і обізнаність як чинники ергономічності різних технологій доїння
Задорожна І. Ю., Шабля В. П., Балагуровська Н. П., Ємець З. В.