Серія Ветеринарна медицина, 2012, Вип. 7 (31)

Зміст
 
Концентрація фруктози в сперміях та плазми сперми за умов введення в склад середовища антиоксидантів
Камбур М. Д., Замазій А. А., Кассіч В. Ю., Ребенко Г. І.
Жирнокислотний склад молозива корів, які народили функціонально активних та у стані гіпоксії телят
Замазій А. А.
Добова динаміка використання тканинами молочної залози корів загального білку в новотільний період лактації
Камбур М. Д., Замазій А. А., Плюта Л. В.
Ліпідні фракції молозива та молока свиноматок різних типів вищої нервової діяльності
Камбур М. Д., Замазій А. А., Піхтірьова А. В.
Показники ліпідного метаболізму в крові плодів великої рогатої худоби та амніотичній рідині на різних місяцях гестації
Камбур М. Д., Замазій А. А., Півень С. М.
Вплив короткочасного теплового стресу на частоту дихання і показники кислотно-лужної рівноваги у індиків
Камбур М. Д., Лівощенко Л. П., Лівощенко Є. М., Задорожний І. В.
Жирнокислотний склад загальних ліпідів молозива та молока корів
Камбур М. Д., Замазій А. А., Лівощенко Є. М., Передера О. С.
Клітинний склад клоакальної сумки добових качок
Ґудзь Н. В.
Вплив хлориду кадмію на інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідівтастан системи антиоксидантногозахисту організму щурів
Гутий Б. В.
Оцінка гемолімфи медоносних бджіл при використанні біологічних стимуляторів у лабораторних умовах
Кистерна О. С., Гаркава В. В., Мусієнко О. В., Мусієнко В. М.
Характеристика гематологічних показників хворих на токсоплазмоз собак
Галат В. Ф., Галат М. В., Суботенко Т. О., Кривущенко Г. О., Гончаров Б. Д.
Породні особливості ембріонального розвитку гонад селезнів
Коновалова Н. І. Савенко М. М.
Зміни в організмі кролів на введення суспензії з сетарій
Журенко О. В.
Дія на організм морських свинок суспензії сетарій
Журенко О. В.
Антиоксидантний статус бугайців різних типів вищої нервової діяльності волинської мясної породи
Паска М. З.
Вплив метіфену на активність антиоксидантної та імунної системи захисту організму поросят за нітратного навантаження
Леськів Х. Я.
Влияние препарата Фид Фуд Мэджик Антисресс Микс на естественную резистентность утят
Сурай П. Ф., Фотина А. А., Фотин А. И.
Використання Селірану та гігієнічне забезпечення імунного стану молодняку свиней
Чорний М. В., Лясота В. П., Іванова-Сальнікова В. Г., Баско С. О., Митрофанов О. О.
Актиген и мікосорб в профилактиці харчових токсикоінфекцій
Дворська Ю. Є.
З’ясування впливу експериментального зеараленонтоксикозу на організм курчат-бройлерів
Цибульській Д. В., Розпутня О. А.
Вплив імуностимуляторів на резистентність і продуктивність телят, вирощуваних в зимовий період
Пасічник А. В.
Ветеринарно-санітарна оцінка якості свинини при ехінококозі
Коваль І. В.
Гігієнічна оцінка використання преміксу DSM при вирощуванні бичків різних генотипів
Пасічник А. В., Чорний М. В.
Визначення ефективності застосування бактерицидних добавок у будівельних матеріалах
Шкромада О. І., Приголовкіна М. Г., Куса І. В.
Дослідження ефективності суміші для дезінвазії гною
Шкромада О. І.
Бактерицидна активність і корозійна дія дезінфікуючого препарату Бровадез-плюс
Ішкова О. І.
Контроль над епізоотичною ситуацію зі сказу в Липоводолинському районі Сумської області
Кассіч В. Ю., Ребенко Г. І., Камбур М. Д., ЗамазійА. А., Волосянко О. В., Скибицький В. Г., Чуприна Р. М.
Показники гуморального імунітету інтактних індиків при застосуванні Бровітакокциду та порошку плодів розторопші плямистої
Харів І. І.
Обґрунтування складу та ефективність застосування препарату "Бі-септим" за умов інфікування птиці Campylobacter spp
Касяненко О. І., Фотіна Т. І., Березовський А. В., Долбоносова Р. В., Мазур Ю. В., Собина М. М.
Сучасний метод діагностики прихованих маститів
Фотіна Т. І., ЛевченкоА. Г.
Ефективність препаратів оксітетрацикліну за бронхопневмонії телят бактеріальної етіології
Фотіна Т. І., Улько Л. Г., Фотіна Г. А., Рижкова А. Є.
Клінічний прояв лептоспірозу та бешихи у свиней за асоціативного перебігу
Панасенко О. С., Педан В. А., Рисований В. І.
Епізоотичний моніторинг поширення Сampylobacter spp. серед птиці в умовах забійних цехів України
Касяненько О. І.
Аналіз епізоотичної ситуації щодо хвороб прісноводної риби заразної етіології в межах України
Петров Р. В.
Моніторингові дослідження бактеріозів у свинарських господарствах Сумської області
Нагорна Л. В., Фотін О. В., Гапонов І. В., Максименко Н. В.
Обчислення зависі мікобактерій при визначенні туберкулоцидної дії деззасобу
Палій А. П.
Ізамбен – стимулятор природної резистенції для свиней
ДжиговаТ. С.
Епізоотичний стан пасік Північно-східного регіону Украіни щодо бактеріальних інфекцій бджіл
Бойко Т. В.
Моніториинг епізоотичної ситуації у свиногосподарствах Дніпропетровської області
Біла Н. В.
Добова динаміка активності зоофільних мух виду Stomoxys calcitrans l. зони Полісся України
Шевченко А. М.
Деякі аспекти вивчення епізоотології енцефалозоонозу домашніх кролів в Подільському регіоні
Березовський А. В., Левицька В. А.
Визначення оптимального співвідношення активно діючих речовин в новому препараті ТІМ-ТІЛ
Улько Л. Г.
Визначення ефективності препарату "Літарзин тм" при відлові бездоглядних собак в умовах міста
Березовський А. В., Сидоренко Є. М.
Вдосконалення контролювання вмісту мікроелементів в складі кормової добавки «Кормосантм»
Розпутній М. В., Розпутня О. А.
Обгрунтування рецептури препарату "ТабДез" – нового дезінфектанту в формі шипучих таблеток
Максименко П. М., Березовський А. В.
Вміст соматичних клітин у молоці корів та їх зв'язок з віком тварини
Скляр О. І.
Консервативне лікування корів зі затриманням посліду
Захарченко В. А.