Серія Економіка і менеджмент, 2015, Вип. 5 (64)

Зміст
 
Features and Development Trends of Family Farms in Ukraine
Slavkova O., Zaburanna L.
Сучасні проблеми та тенденції розвитку світової енергетики
Пабат А. А.
Концептуальні засади технологічного управління розвитком промислових підприємств в умовах недетермінованого економічного середовища
Панухник Я. Г.
Особливості типологізації прогнозів розвитку регіону з урахуванням різних підходів
Стоянець Н. В.
Наукові підходи до розуміння концепції сталого розвитку та напрями її використання при плануванні розвитку міст
Гопцій Д. О.
Стилі і методи операційного менеджменту в умовах реформування аграрної сфери економіки
Писарєва Н. В.
Основні проблеми розвитку ринку зерна та методи підвищення ефективності його виробництва
Лишенко М. О.
Фінансовий стан та проблеми розвитку великотоварних сільськогосподарських підприємств
Кіц М. В.
Аналіз функціонування бурякоцукрового підкомплексу України
Бабенко А. Г.
Сучасні тенденції та проблеми функціонування галузі садівництва
Барабаш Л. О.
Еколого-економічні аспекти ефективності органічної сівозміни з кукурудзою в умовах рослинницьких моделей зони Полісся
Халеп Ю. М., Христенко О. І.
Формирование и функционирование организационно-экономического механизма сбытовой деятельности аграрных предприятий
Красноруцкий А. А., Азизов О. Р.
Маркетинговые исследования рынка автомобилей
Пересадько Г. А., Пидлисная О. В.
Інструменти маркетингу послуг агроконсалтингових та дорадчих структур
Якунічева А. Ю.
Audience reception of mass media advertising as a form of marketing communication
Jaska E.
Оцінка логістичного потенціалу в стратегічному управлінні розвитком регіону
Коблянська І. І., Міщенко О. В., Вялков А. М.
Теоретичні основи формування бренда
Блюмська-Данько К.В., Прокопенко К.Г.
Логістичний підхід в управлінні витратами виробничої системи підприємства: стратегічні орієнтири
Мішеніна Н. В., Туренко Ю. О.
Тарифна політика у житлово-комунальному секторі України
Гузь М. М., Бондаренко К. М.
Генезис інституту біржі та роль в ній торгівлі сільськогосподарською продукцією: технологічний, організаційно-управлінський і функціональний аспект
Улько Є. М.
Сутність та оцінка фінансового стану діяльності підприємств
Морозюк Н. С., Голубков Е. В., Губко В. І.
Особливості бухгалтерського обліку сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості
Кадацька А. М.
Місце фінансово-екологічної безпеки в системі регіонального природокористування
Михайлова Л. І., Соколенко Л.Ф.
Земельні ресурси як базис розвитку аграрного виробництва
Михайлов А. М.
Особливості обліку заробітної плати на сільськогосподарських підприємствах
Галицький О.М., Кожемякіна В.Г., Домусчи А.О.
Оцінка ефективності виробництва та реалізації зерна та зернобобових культур в Україні методом DEA
Долгіх Я. В.
Теоретико-методологічні підходи економічного розвитку підприємства
Талавиря О. М.
Історія розвитку та формування системи резервування
Ващенко В. В.
Організація обліку та аналізу поточних активів переробних підприємств агропродовольчої сфери
Швець О. В.
Особливості формування ринку інтелектуальної власності в аграрній сфері України
Курило Л. І.
Світовий досвід організаційно-економічних особливостей створення та розвитку нових форм організації інноваційної діяльності
Бойко О. М.
Необхідність та переваги формування інноваційних кластерів у сучасній економіці
Готра В. В.
Інвестиційна привабливість підприємств
Гронська М. В.
Інвестиційний процес в аграрному секторі України: проблеми сучасності та перспективи
Коваль Л. М.
Зовнішня торгівля агропродовольчою продукцією між Україною та ЄС в умовах міжнародної інтеграції
Кривенко Н. В.
Економічне співробітництво України з ГУАМ в контексті функціонування СНД та ПВЗВТ з ЄС
Ніценко В. С., Кобилянська А. В.
Стан та перспективи розвитку демографічної ситуації в Київській області
Дребот О. І.
Еколого-економічна ефективність та інвестиційна привабливість землекористування у сільському господарстві
Рій І. Ф.
Екологічна безпека як невід’ємна складова забезпечення сталого розвитку України
Король В. С., Стефінін В. В.
Актуальні аспекти нарахування та утримання єдиного соціального внеску
Назаренко О. В., Сторожук О. В.
Economic and Social Determinants of the Development of Small and Medium-sized Enterprises
Krzyzanowska K.
Інвестиційне забезпечення покращення якості природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві
Самошкіна І. Д.
Організаційна модель створення і функціонування житлово-будівельного кооперативу
Литвин О. Ю.
Особливості договорів оренди землі
Мокієнко Т. В.
Еколого-економічна стратегія розвитку регіону на основі формування інтегрованих бізнес-підприємницьких утворень
Ярова І. Є.
Методичні засади оцінювання результативності розміщення й використання фінансових потоків підприємства
Крюкова І. О.
Conceptual approaches to enterprise competitiveness management strategy forming
Nesterenko S. A.
Інструменти управління інноваційною та інвестиційною діяльністю аграрних підприємств
Валетенко В. В.
Вертикальна інтеграція як засіб подолання інформаційної асиметрії
Лапін А. В.
Застосування інструментарію стратегічного управління для діагностики економічного потенціалу аграрних підприємств
Плотницька С.