Серія Ветеринарна медицина, 2013, Вип. 2 (32)

Зміст
 
Вплив згодовування мікорму куркам-несучкам на активність лужної фосфатази та обмін кальцію і неорганічного фосфору в їх організмі
Ніщеменко М. П., Саморай М. М., Прокопішина Т. Б., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С.
Вміст ліпідів у молоці корів у перший період лактації
Камбур М. Д., Замазій А. А., Півень С. М.
Використання тканинами молочної залози корів кальцію впродовж доби та за періодами лактації
Камбур М. Д., Плюта Л. В.
Зміни показників загального білка та імуноглобулінів класу G у сироватці крові індиків під впливом абіотичного чинника
Камбур М. Д., Лівощенко Є. М., Лівощенко Л. П., Задорожний І. В.
Склад молозива та молока свиноматок різних типів вищої нервової діяльності та його енергетична цінність
Камбур М. Д., Замазій А. А., Піхтірьова А. В.
Стан білкового обміну у поросят до 2-х тижневого віку
Панікар І. І.
Роди у корів при народженні клінічно здорових та у стані гіпоксії телят
Камбур М. Д., Замазій А. А.
Морфогенез підшлункової залози гусей у ранній період постнатального онтогенезу
Фесенко І. А.
Вміст вітамінів А і Е у крові бичків за умов кадмієвої інтоксикації
Гутий Б. В.
Вплив трансплантованих мезенхімальних стовбурових клітин на відновлення видільної функції нирок у котів за гострої експериментальної ниркової недостатності
Мазуркевич Б. В., Бобось О. Л.
Клінічний статус та показники гемопоезу крові собак за лікування гнійних ран
Гайдюк М. Б.
Визначення санітарно-мікробіологічних показників повітря, грунту та води підприємств з виробництва товарного молока
Фотіна Т. І., Нагорна Л. В., Фотіна Г. А.
Теоретичне та експериментальне обгрунтування технології отримання діагностичної кампілобактеріозної аглютинуючої сироватки
Фотіна Т. І., Касяненко О. І.
Характеристика ступенів ризику стосовно бактерій Enterobacter sakazakii в молоці корів після пастеризації
Бергілевич О. М., Касянчук В. В.
Визначення залишкових кількостей пестицидів в бджолиному меді за допомогою високоефективної газової хроматографії
Скрипка Г. А.
Принципи роботи та порівняльна детекторна ефективність методів для визначення антибіотиків в молоці
Титор О. Б.
Забезпечення сталого виробництва сирого молока на фермах за використання загальних та специфічних екологічних критеріїв при здійсненні ветеринарно-санітарного контролю
Касянчук В. В., Бергілевич О. М., Марченко А. М., Козловська М. В.
Визначення фальсифікацій м'ясних та м'ясо-рослинних виробів мікроструктурним методом
Сенченко А. Л.
Експериментальне обгрунтування застосування препарату ВетОкс-1000 для обробки риби перед випуском у водойму
Петров Р. В., Назаренко С. М.
Вплив раціонів з різним вмістом обмінної енергії на морфологічні, біохімічні показники крові і продуктивність бугайців волинської м’ясної породи
Фарафонов С. Ж., Малик О. Г., Періг Ж. М., Процик Я. М.
Взаємозв’язок між ураженням розплоду грибом Ascosphaera apis та вароозом протягом бджолярського сезону з врахуванням екологічних умов й продуктивності сімей
Мусієнко О. В., Мусієнко В. М., Кистерна О. С.
Стан природної резистентності і її корекція для профілактики набрякової хвороби поросят
Лівощенко Л. П., Камбур М. Д., Лівощенко Є.М., Куса І. В.
Структура захворювань домашніх тварин в м. Суми
Гарагуля Г. І., Гаркава В. В., Хряпін В. М., Шенкер Д. М.
Деякі аспекти поширення сказу в Україні
Омельченко Г. О.
Епідемічна та епізоотична ситуація зі сказу в Полтавській області
Авраменко Н. О.
Діагностична цінність гематологічного дослідження при панлейкопенії котів
Гаркава В. В., Гарагуля Г. І., Матковська С. Г., Михайлов О. Ю.
Зміни біохімічних показників крові телят хворих на колібактеріоз при комплексній дії діоксиветину і тилозину
Коваленко Л. М., Коваленко О. І., Коваленко А. О.
Патологоанатомічні та патогістологічні зміни в органах кролів за хронічного міксоматозу
Григор'єва І. В.
Сучасна комплексна діагностика псевдомонозу птиці
Зон Г. А., Ващик Є. В.
Рівень контамінації продуктів птахівництва сульфітредукувальними клостридіями
Купрієнко Л. С., Зон Г. А., Стеценко Н. В., Безвершенко О. С.
Аналіз основних показників захворюваності кішок в умовах клініки «Ветсервіс» м. Суми
Паращенко В. В., Зон Г. А., Паращенко І. В., Чекан О. М.
Біологічні властивості виробничого штаму М.bovis valle
Кассіч В. Ю.
Мікобактерії та їх диференціація
Кассіч В. Ю.
Дослідження епізоотичної ситуації з хламідіозу великої рогатої худоби та свиней в Білопільському районі Сумської області
Ребенко Г. І., Бойко Ю. М.
Вплив фіксуючих речовин на еритроцити при виготовленні антигену антитільного еритроцитарного
Плис В. М.
Діагностичні та лікувальні заходи при піодермії у собак
Калашник О. М.
Протипаразитарна дія рослин та використання їх у ветеринарній практиці
Дахно Ю. І.
Номенклатура інвазійних хвороб та систематика зоопаразитів
Дахно І. С.
Змішаний перебіг гістомонозу та гетеракідозу птиці
Дахно І. С., Дахно Г. П., Панасенко О. С., Рисований В. І.
Контамінація об’єктів тваринницьких приміщень збудниками інвазійних хвороб в господарствах за різної технології вирощування свиней
Дахно І. С., Негреба Ю. В.
Інтенсивність використання свиноматок при сучасній технології
Харенко М. І., Чекан О. М., Мусієнко Ю. В., Черненко А. А., Гріценко А. А.
Особливості добової динаміки опоросу та виведення послідів у свиноматок при фізіологічному перебігу родового процесу
Харенко М. І., Чекан О. М., Мусієнко Ю. В., Костюченко В. І.
Поширення репродуктивної патології у собак в умовах ветеринарної клініки «Хелс» м. Суми
Давиденко Н. Г., Пономаренко В. Г.
Діагностичні і лікувально-профілактичні заходи при відтворенні свиней та перспективи їх використання й удосконалення
Харенко М. І., Чекан О. М., Мусієнко Ю. В., Черненко А. А., Гребеник Н. П., Афанасьєва Н. О.
Вміст прогестерону та естрадіолу в крові кішок хворих на піометру
Приходько Д. О., Пономаренко В. П.
Оптимізація лікування корів з персистентним жовтим тілом яєчника
Захарова Т. В.
Вплив введення фетоплацентату, сапоніту і сірки на природну резистентність корів до та після отелення
Афанасієва Л. П.
Клінічне значення біохімічного складу крові корів-первісток до і після отелення
Захарін В. В.
Фазово–контрастний аналіз біоптатів грануляційної тканини коней за гнійних ран
Стоцький О. Г.
Біохімічні показники крові при хірургічному лікуванні пухлин молочної залози кішок
Виговська К. Л.
Динаміка лактатдегідрогенази плазмі крові корів за різних стадій статевого циклу та стану статевої функції
Паращенко І. В.
Уміст ліпідних фракцій в сухожилковій та хрящовій тканині копит коней за унгулярних деформацій на тлі хронічного ламініту
Лазаренко А. Б.
Динаміка фізико-механічних показників різних видів шовного матеріалу за імплантації в підшкірну клітковину великої рогатої худоби
Краєвський С. А.
Характеристика якості води для напування тварин у північно-східній біогеохімічній зоні України
Соколюк В. М.
Вивчення чутливості бактерій роду Listeria monigytogenes до цефтіокура
Дворська Ю. Є.