Серія Економіка і менеджмент, 2014, Вип. 8 (61)

Титул, зміст
 
Інвестиційна безпека України в період євроїнтеграційних процесів
Затонацька Т. Г.
Сучасні тенденції та механізми інноваційного розвитку галузі науки і освіти у вітчизняній і закордонній практиці
Кривенко Л. В., Васильєв А. Й.
Розвиток відносин власності у форматі забезпечення збалансованого функціонування цілісного земельно-майнового комплексу
Мішенін Є. В., Ярова І. Є.
Сучасний стан та проблеми забезпечення продовольчої безпеки України
Гришова І. Ю., Крюкова І. О.
Інтеграційні процеси в аграрній сфері
Бурак А. І.
Продовольча безпека України як ціль бюджетної підтримки аграрного сектору
Радченко О. Д.
Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності переробного підприємства в умовах глобалізації
Хворост Т. В.
Інституційні чинники регуляторної політики держави на ринку праці
Сафонов В. В.
Особливості управління в сучасних аграрних формуваннях
Терещенко С. І.
Оцінка потенціалу твердої біомаси в сільському господарстві України
Федорчук Є. М.
Сучасний стан та оцінка розвитку ринку зерна в Україні
Захарченко О. В.
Напрями і механізми удосконалення управління вертикально-інтегрованими структурами агропродовольчої сфери
Ніценко В. С.
Підвищення ефективності розвитку галузі рослинництва в умовах глобалізації
Свинаренко В. В., Строченко Н. І.
Міжнародний досвід державної підтримки виробництва органічної продукції
Маслак О. М.
Стан та перспективи розвитку галузі рослинництва в світі та в Україні
Федуняк І. О.
Відтворення поголів’я, як першочерговий елемент розвитку виробництва молока в Україні
Бутило Р. І.
Резерви підвищення ефективності виробництва молока спеціалізованих сільськогосподарських підприємств
Кобилкін О. М., Кобилкіна С. В.
Кобилкін О. М., Кобилкіна С. В.
Шляхи підвищення продуктивності праці у сільському господарстві
Шелудько Л. В., Шелудько Р. М.
Стан та тенденції розвитку галузі свинарства в Україні
Полях В. М.
Формування складових ринкової інфраструктури для підвищення ефективності галузі м’ясо-молочного скотарства
Лозинська І. В.
Оптимізація рівня інтенсивності виробництва продукції рослинництва як фактор підвищення ефективності інтенсифікації
Олійник І. О.
Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як організаційно-економічний засіб підвищення рівня технічного забезпечення АПК
Самойлик Ю. В.
Економічна ефективність діяльності зеленого господарства (на прикладі КП «Зеленбуд» Сумської міської ради)
Вавулін О. І.
Особливості оплати та стимулювання праці в сільськогосподарських підприємствах
Довжик О. О.
Вдосконалення планування виробництва продукції за допомогою виробничої функції Кобба-Дугласа
Долгіх Я. В., Костовський О. В.
Сутність поняття основні засоби як економічної категорії
Журбенко Н. М.
Удосконалення матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств
Колос З. В.
Основні підходи та процеси до формування системи управління персоналом машинобудівних підприємств
Коваль В. В.
Особливості формування конкурентних переваг в системі конкурентних відносин підприємств харчової промисловості
Митяй О. В.
Генезис теоретичних поглядів на природу конкуренції
Богомолова К. С.
Чинники активізації інноваційної діяльності аграрних підприємств
Дубовик С. Г., Радько А. О.
Обгрунтування методичного підходу програмно-цільового фінансування в системі підвищення інноваційної активності сільськогосподарських підприємств
Харченко Т. О.
Стратегічні орієнтири розвитку офшорних зон: національні та світові фінансово-економічні інтереси
Мішеніна Н. В., Мішеніна Г. А., Туренко Ю. О.
Інвестиційне забезпечення розвитку сільсько-господарських підприємств різного виробничого напряму
Калашніков А. О.
Кластери як фактор інноваційного розвитку
Гривко С. Д.
Інвестиційна привабливість та оцінка об’єктів нерухомості: теоретико-методичний аспект
Ковтун О. В.
Концептуальні питання обліку видатків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ
Морозюк Н. С.
Моделювання фонду оплати праці на прикладі молокопереробного підприємства
Шалевська О. Ю., Заруцький І. Д., Ільїна О. Ю.
Формування і відображення резерву сумнівних боргів у бухгалтерському обліку
Знамеровська Т. М.
Теоретичні засади формування оплати праці та основні її функції в механізмі їх реалізації
Загорська Ю. В.
Удосконалення мотивації та оплати праці в галузі тваринництва
Пономарьова М. С.
Механизм эффективного развития птицеводства на основе экологизации
Глазун В. В.
Підготовка студентської молоді до сімейного життя як запорука утвердження інституту сім’ї
Заболотна Т. М.
Заболотна Т. М.
Ефективність механізмів екологізації сільсько-господарського виробництва: сучасні орієнтири
Новікова О. С.
Диверсифікація сільськогосподарського виробництва: інтеграція села і міста
Пелих В. В.
Роль агрохолдингів в соціально-економічній стратегії розвитку сільських територій
Самойленко Т. Г.
Роль державно-приватного партнерства у створенні ресурсозберігаючого безвідходного суспільства XXI століття
Кривенко С. В.