Серія Ветеринарна медицина, 2015, Вип. 7 (37)

Зміст
 
Вплив різних джерел ?-каротину на клінічний стан та гематологічні показники лабораторних тварин
Шевченко Л. В., Захаренко М. О., Михальська В. М., Поляковський В. М., Малюга Л. В.
Біоморфологія черепа вовка
Мельник О. П., Луценко П. О.
Добова динаміка використання тканинами молочної залози корів Кальцію в новотільний період
Плюта Л. В.
Вплив молочної продуктивності вівцематок на ріст та розвиток ягнят
Піхтірьова А. В.
Динаміка площі лімфоїдних утворень тонкого відділу кишечника у поросят впродовж постнатального морфогенезу
Самойлюк В. В.
Морфологічний і біохімічний склад аортальної та венозної крові корів перед отеленням і після нього
Грищук Г. П.
Особливості фізіологічного стану корів у сухостійний період
Дуда Ю. В., Сєдих Н. Й., Грибан В. Г.
Структурно-функціональні особливості формування та ремоделяції кісткових органів новонароджених ссавців
Криштофорова Б. В., Стегней Ж. Г.
Морфогенез плямки Пейєра дванадцятипалої кишки качок віком 150-240 діб
Мазуркевич Т. А.
Роль печінки у пігментному обміні в організмі свиней різних типів вищої нервової діяльності
Ландсман А. О., Карповський П. В., Карповський В. В., Скрипкіна В. М., Постой Р. В., Карповський В. І., Трокоз В. О., Криворучко Д. І.
Активність каталази та супероксиддистимутази у еритроцитах свиней різних типів ВНД за технологічного стресу
Данчук О. В.
Роль Zn, Mn, Co в організмі сільськогосподарських тварин
Микитин С. І., Яценко І. В., Бінкевич В. Я.
Купрум – важливий компонент фізіологічних процесів в організмі овець
Микитин Л. Є., Яценко І. В., Бінкевич В. Я.
Деякі показники мінерального та ліпідного обмінів у курчат-бройлерів 33-добового віку за використання препарату Декавіт
Мельник А. Ю.
Мікроструктура стінки вола та його морфометричні показники у пренатальному періоді онтогенезу курей
Дишлюк Н. В.
Внутрішньоорганне лімфатичне русло товстої кишки у ссавців
Петровський О. Є.
Біоморфологічні особливості м'язів що діють на плечовий суглоб рожевого фламінго
Мельник О. О.
Вплив засобів для доїння на санітарну якість козиного молока
Фотіна Т. І., Зажарська Н. М., Костюченко В. Ю.
Фізико-хімічний склад м’яса свиней при застосуванні комплексу дезінфектантів
Шкромада О. І.
Динаміка показників свіжості м’яса курчат-бройлерів за збагачення раціону наномікроелементною кормовою добавкою «Мікростимулін»
Яценко І. В., Кириченко В. М.
Літування ставів з використанням посівів буркуна білого (Melilotus albus)
Назаренко С. М.
Контроль за іхтіопатологічними захворюваннями в рибо господарствах Сумської області
Петров Р. В.
Судово-ветеринарне визначення віку та статі великої рогатої худоби за спектроскопічними параметрами інфрачервоного поглинання озоленої верхньощелепної кістки
Абузнайд Карем Р. С., Яценко І. В., Гетманець О. М.
Контроль мікробіологічної безпеки продукції птахівництва
Касяненко О. І., Фотіна Т. І., Прошина А. І., Собина М. М., Фотіна Г. А.
Хімічний склад та калорійність м’яса курчат-бройлерів за збагачення раціону нутріцевтиками цитратом наномолібдену та комплексною кормовою добавкою «Пробікс»
Головко Н. П.
Результати дослідження якості меду одержаного у західному та східному регіонах України
Ковтун В. А., Галатюк О. Є., Лазарєва Л. М., Шаповал Ж. В., Коваль О. С., Кулікова О. П., Коваленко В. Л.
Проблематика окремих питань розповсюдження та охорони чорноморських дельфінів
Коваль Г. І., Кобзар Т. А.
Діагностичні аспекти респіраторних інфекцій свиней бактеріальної етіології
Омельченко Г. О.
Вплив кортикостероїдів на резистентність птиці до неоплазм
Лівощенко Л. П., Лівощенко Є. М.
Продукція туберкулопротеінів виробничим штамом M. bovis «Valle» КМІЕВ-9К
Головко В. О., Кассіч О. В., Кассіч В. Ю., Колеснікова К. Ю., Кошельнік В. Г.
Виявлення та ідентифікація бактерій Cronobacter SPP. (Sakazakii) методом полімеразної ланцюгової реакції
Бергілевич О. М., Ушкалов В. О., Касянчук В. В., Дерябін О. М., Гришина Є. А.
Чутливість циркулюючих штамів Campilobacter SPP. до дії антибактеріальних препаратів
Гладченко С. М.
Виявлення та ідентифікації шигатоксин продукуючих штамів бактерій E. coli методом полімеразної ланцюгової реакції
Касянчук В. В., Ушкалов В. О., Бергілевич О. М., Дерябін О. М., Єфімова О. М., Козій Р. В.
Вплив надлишку міді, заліза, кобальту на морфологію селезінки за колібактеріозу у поросят молочного періоду
Скрипка М. В., Запека І. Є.
Влияние Aerococcus viridans штамм BI-07 на сальмонеллез у белых мышей при симультанном применении антагонистов
Бибен И. А.
Авітамінози: провокуючі чинники трихофітії серед дрібних домашніх тварин
Морозова В. В., Гонтарь А. М., Северин Р. В.
Сприйнятливість собак різних порід до збудників демодекозу, отодектозу та саркоптозу
Євстаф’єва В. О., Гаврик К. А.
Терапевтична ефективність препарату Бронтелу 10 % при трематодозах і нематодозах жуйних
Коваленко Л. М., Коваленко О. І.
Оцінка ефективності Толкокциду і Байкоксу та їх вплив на біохімічні показники сироватки крові овець за еймеріозної інвазії
Богач М. В., Богач Т. В., Бездетко Л. Є., Бондаренко Л. В.
Економічна ефективність лікарських засобів на основі Івермектину за трихурозу свиней
Мельничук В. В.
Особливості мікроскопічної будови нирок окуня в нормі та за постодиплостомозу
Айшпур О. М.
Заходи боротьби з колумнаріозом скалярій
Лавріненко І. В., Передера О. О., Жерносік І. А.
Порівняльна ефективність лікарських засобів за аскарозу свиней
Соловйова Л. М., Гринь В. В.
Біолого-екологічні особливості зоофільних мух у промисловому птахівництві
Нагорна Л. В.
Якісний та кількісний склад органічних кислот препарату Біовір
Коцюмбас І. Я., Кушнір В. І., Кушнір Г. В., Ривак Г. П., Коваленко О. В., Черно Н. К., Капустян А. І.
Актуальність застосування пребіотиків для профілактики сечокислого діатезу в індичат
Вишневський С. Г., Цвіліховський М. І.
Кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну у крові поросят-сисунів при введенні наноаквахелатів Феруму
Данчук В. В., Приступа Т. І.
Хронічна токсичність Моспілану для білих мишей
Базака Г. Я., Духницький В. Б., Іщенко В. Д.
Розлади динаміки родового процесу у корів молочних господарств за порами року
Харенко М. І., Гребеник Н. П., Рисліна Л. В.
Патогенетична регуляція оксидантного статусу у собак за неоплазій молочної залози
Білий Д. Д.
Зміни показників плазменого фібронектину за піометри у кішок
Вусик Д. О.
Ефективність застосування «Коктейлю для породілей» при слабкій родовій діяльності у собак
Дмитренко Н. І.
Гістологічні зміни в яєчниках кішок хворих на піометру
Омеляненко М. М., Гаркуша С. Є., Старенька А. С.
Сучасні підходи до лікування субклінічного маститу у корів
Жук Ю. В.
Розповсюдження, діагностика та лікування коней з виразковим ураженням губ на базі кінно-спортивного комплексу ТОВ «Чутівський кінний завод «Тракен»
Кулинич С. М.
Патоморфологічні зміни в селезінці котів при хронічній нирковій недостатності
Гуніч В. В.
Мікроскопічні зміни ооцитів і фолікулів у яєчниках курей при синдромі зниження несучості
Шацило Е. С.
Диагностический алгоритм изменений легочного рисунка у собак при компьютерной рентгенографии
Обруч М. Н.
Хвороби страусів: етіологія та засоби боротьби
Долбаносова Р. В.
Профілактика хвороб молодняку великої рогатої худоби
Улько Л. Г.