серія Економіка і менеджмент, 2012, Вип. 4 (52)

Зміст
 
Сучасний стан і прогнози розвитку світового ринку цукру
Михайлова Л. І., Неженець О. П.
Удосконалення навчального процесу при викладанні економічних дисциплін в ВУЗі
Пономаренко Н. М.
Історичні аспекти дослідження розвитку біоресурсів і природокористування
Захарченко О. В.
Фактори впливу на розвиток обслуговуючих кооперативів в умовах аграрної кризи
Єфанов В. А., Ковбаса О. М.
Проблеми законодавчого забезпечення комерційної (торговельної) діяльності в Україні
Завальний В. М.
Перешкоди на шляху розповсюдження комп’ютерного аудиту в Україні
Дегтяренко А. В.
Методика оцінки ефективності співпраці машинобудівних підприємств з джерелами кадрового забезпечення
Волобоєв В. Д.
Дослідження можливостей підвищення ефективності підсистеми планування галузі рослинництва підприємства на базі впровадження АРМ-технології
Агаджанова С. В., Бортник Н. П.
Сучасний стан розвитку ринку птахівництва Сумської області
Лишенко М. О.
Методологічні основи реалізації відносин власності на землю в аграрному секторі економіки
Сапич В. І.
Становлення та особливості функціонування ПДВ в аграрному секторі економіки
Сапич Н. М.
Особливості функціонування зернопереробного підкомплексу в Україні
Черненко К. С., Віденко І. В.
Фінансова безпека сільськогосподарських підприємств як необхідна умова їх конкурентоспроможності
Синчак В. П., Крушинська А. В.
Автоматизація облікових процесів: впровадження та переваги роботи системи
Гаркуша С. А.
Забезпечення конкурентоспроможності в системі організації виробництва сільськогосподарської продукції
Макаренко Н. О.
Значення заготівельно-збутових кооперативів у підвищенні конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників
Галушко О. О.
Формування фінансових ресурсів як джерело підвищення конкурентоздатності сільськогосподарського виробництва
Зінченко Т. В.
Вплив вступу України до СОТ на зовнішнню торгівлю продукцією АПК
Кривенко Н. В.
Тенденції змін до конституції фонду МСФЗ
Пасько О. В.
Особливості обліку експортних операцій вітчизняних підприємств
Довжик О. О.
Становлення, розвиток та функціонування кадастрово-реєстраційної системи у Німеччині: організаційно-правовий аспект
Іваненко Д. Д.
Особливості залучення інвестицій в агропромислове виробництво
Борисова В. А.
Проблеми фінансування інноваційної діяльності при реорганізації виробництва
Закоморна Н. І.
Інноваційно-інформаційні технологій в управлінні підприємств АПК
Смоляров Ю. Г.
Вплив інновацій на діяльність торговельних підприємств
Сімонова В. С.
Економічна інтеграція підприємств, як ефективна форма управління інвестиційною діяльністю
Гуданіч Д. О.
Сучасний стан та проблеми оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності
Максимова Н. О.
Етапи формування наказу та застосування облікової політики аграрних підприємств
Глушаченко А. І.
Методологічні засади та аналіз процесів формування фінансового капіталу підприємств
Ковальова О. М.
Удосконалення страхування сільськогосподарських ризиків в Україні
Самошкіна І. Д.
Економічна оцінка фінансового менеджменту сільськогосподарських підприємств
Мошенець І. В.
Вплив політики національного банку України та найпоширеніших факторів на рівень і динаміку кредитних ставок
Кравченко А. С.
Формування та управління екологічно безпечним використанням земель
Курильців Р. М.
Совершенствование земельно-кадастровых процессов в Украине. Анализ земельных отношений и инфраструктуры земельного рынка в г. Харькове
Торкатюк В. И., Шило А. С.
Окремі аспекти грошової оцінки земель
Кузін Н. В., Дмитренко Л. В.
Організаційно-економічне забезпечення використання твердих побутових відходів в теплоенергетиці
Мішеніна Н. В., Панченко О. В.
Концептуально-методологічні засади розвитку екологічно орієнтованого управління лісогосподарюванням
Ярова І. Є.
Renewable Energy Potentials of Hungary with Special Focus on Biomass
Jozsef Kaposzta, Henrietta Nagy
Electronics Marketing And Its Impact on the Quality of Banking Services in Iraqi Commercial Banks
Kuznetsova L. V., Alakidy Beniyan F. Ibrahem
Организационное развитие и человеческое поведение в переходе к экономике, основанной на знаниях. Парадоксы и явные противоречия
Бакырджиева М.