Серія Економіка і менеджмент, 2012, Вип. 8 (53)

Зміст
 
Методичні аспекти визначення суттєвості в аудиті
Журавка Ф. О.
Роль регіонального менеджменту в процесі активізації використання специфічних конкурентних переваг території
Мініна О. В.
Особливості проведення реструктуризації залізничного транспорту в Україні
Дейнека О. Г., Кравченко Ю. М., Гулай О. С.
Реформування залізничного транспорту як фактор стабілізації національної економіки України
Позднякова Л. О., Сліпченко О. Л., Котик В. В.
Теоретико-методичні підходи до визначення поняття «реструктуризація»
Бояринова І. О.
Динамическая самосогласованная эволюционная модель спроса / предложения в экономических системах
Ляшенко Я. А., Борисюк В. Н., Люлёв А. В., Головченко А. И.
Етичні принципи аудиту: сутність, призначення та порядок застосування
Назаренко О. В., Колдовська Є. В.
Напрями удосконалення стабілізаційної політики підприємства
Савченко К. В.
Сучасний стан та розвиток підприємств спиртової галузі Сумської області
Богданов П. Ю.
Національні економічні інтереси та економічна безпека
Васенко В.К.
Сучасний стан та особливості розвитку ринку продукції птахівництва Сумщини
Виганяйло С. М.
Нормативно-правові засади функціонування системи внутрішнього контролю сільськогосподарських підприємств
Гончар В. П.
Оптимізація календарного плану реалізації запасів сільськогосподарської продукції за умовою цінового ризику
Долгіх Я. В.
Розвиток інтеграційних відносин – чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі тваринництва
Пуцентейло П. Р.
Організаційно-економічні засади розвитку рисівництва в сільськогосподарських підприємствах України
Єропкін В. А.
Розробка моделі свинарського обслуговуючого кооперативу як одного із напрямів підвищення прибутковості свинарства в регіоні
Бабаєв О. Ю.
Удосконалення застосування економічних методів мотивації на молокопереробних підприємствах
Зось-Кіор М. В., Шалевська О. Ю.
Аналіз економічної ефективності використання сільськогосподарських угідь в Харківській області
Шелудько К. В.
Розробка шляхів вдосконалення системи мотивації сільськогосподарських підприємств
Данько Ю. І., Жмайлов В. М., Бондар В. В.
Управлінська культура: сутність та особливості формування
Ксенофонтова М. М., Заболотна Т. М.
Рівень оплати праці та його взаємозв'язок з рівнем продуктивності на сучасному етапі розвитку
Македонська Ю. О., Македонський А. В.
Роль трудових відносин в забезпеченні розвитку потенціалу підприємства
Родіонова О. Ю.
Розвиток інформаційного забезпечення управління АПК
Смоляров Г. А., Смоляров Ю. Г.
Питання індикаторів зовнішнього моніторингу діяльності підприємств у післяприватизаційний період
Сухотеріна М. І.
Використання інструментів логістичного управління в реалізації концепції сталого розвитку
Мішенін Є. В., Коблянська І. І.
Логістичні механізми управління лісогосподарюванням
Ярова І. Є.
Аналіз рекламної діяльності підприємства
Галенін Р. В., Певна К. О.
Особливості аналізу маркетингу – МІКС
Шумкова О. В.
Стратегічне планування банківського маркетингу як основа макроекономічної стабілізації та зростання
Муштай В. А.
Комунікаційний комплекс національної економіки
Наумік К. Г.
Сучасний стан інфраструктури аграрного ринку Сумщини
Онопрієнко І. М.
Оцінка впливу мережевого маркетингу на фінансові показники банку
Пересадько Г. О., Струк Л. Є., Ткаченко Т. В.
Світовий лідер з виробництва та експорту кукурудзи
Супіханов Б. К.
Сучасний стан і прогнози розвитку світового ринку м’яса
Михайлова Л. І., Бобирєва Т. С.
Глобалізація в агропромисловому комплексі
Строченко Н.І.
Основні сучасні проблеми організації обліку в малому бізнесі
Полятикіна Л. І.
Аграрний сектор України в глобалізаційних процесах
Михайлов А. М., Галіч М. О.
Інноваційний розвиток світової економіки і Україна: посткризові реалії
Гродський С., Кривоус В.
Особливості інвестування транснаціональних корпорацій у міжнародному бізнесі
Дашутіна Л. О., Турчін В. С.
Стратегії забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах інтеграції до світового співтовариства
Устік Т. В.
Підвищення рівня якості трудового життя працівників організації як передумова зростання її конкурентоспроможності
Дубовик С. Г., Драбчук Т. І.
Шляхи підвищення інвестиційного потенціалу в контексті формування державної інвестиційної політики
Макарюк О. В.
Особливості запровадження лісогосподарських заходів щодо покращення якісного стану лісів України
Шершун М. Х.
Вплив міжнародного проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на соціально-економічні показники життєдіяльності сільських громад Сумської області
Петрушенко Ю. М.
Розвиток науково-методичних підходів до управління якістю вищої освіти
Родіонов О. В.
Ефективність використання земельних ресурсів в сільському господарстві
Шелудько В. М.