Серія Ветеринарна Медицина, 2015, Вип. 1 (36)

Зміст
 
Вплив зниженого протеїнового забезпечення корів, як стрес-фактора на гемоцитопоез та секретоутворююча функцію тканин молочної залози в період інтенсивної лактації
Камбур М. Д., Замазій А. А., Лівощенко Є. М., Лівощенко Л. П.
Залежність гематологічних показників від особливостей коркової і вегетативної нервової регуляції у свиней
Карповський П. В., Постой Р. В., Карповський В. В., Ландсман А. О., Скрипкіна В. М.
Морфологічні і біохімічні показники крові коней різних порід
Хряпін В.
Особливості ліпідного обміну в організмі корів в період інтенсивної лактації та ембріонального періоду гестації плода
Камбур М. Д., Замазій А. А., Півень С. М.
Вплив стресу на гемоцитопоез телят
Камбур М. Д., Замазій А. А., Лівощенко Є. М., Коваленко Л. М., Піхтірьова А. В., Плюта Л. В., Калашник О. М.
Показники клітинного імунітету собак за впливу мембранного плазмоферезу
Брошков М. М.
Використання попередників для синтезу складових компонентів молока тканинами молочної залози корів у другий період лактації
Камбур М. Д., Замазій А. А., Піхтірьова А. В.
Добова динаміка використання тканинами молочної залози корів Натрію у новотільний період
Камбур М. Д., Плюта Л. В.
Морфологія тимусу свині свійської на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу
Панікар І. І.
Використання попередників для синтезу складових компонентів молока тканинами молочної залози корів у третій період лактації
Передера О. С.
Фізіологічні властивості крові тільних корів
Замазій А. А., Камбур М. Д., Лісовенко В. М.
Тенденції та проблеми розвитку індиківництва в Україні та світі
Петренко В. М.
Сучасний стан та тенденції розвитку виробництва продукції вівчарства у світі
Яценко І. В., Бінкевич В. Я.
Сезонні особливості D-вітамінного статусу і метаболічного профілю крові корів природно-географічної зони Поділля
Юськів Л. Л.
Стратегія контролю харчових зоонозів на етапі вирощування птиці в Європейському Союзі
Касяненко О. І., Гладченко С. М., Собина М. М., Прошина А. І., Безрук Р. В.
Оцінка якості та безпечності м’яса коропів при лікуванні від аеромонозу різними лікарськими засобами
Петров Р. В.
Визначення загальних колі форм та Е.coli як індикаторів дотримання ветеринарно-санітарних вимог при виробництві сирої яловичини
Єфімова О. М.
Взаємозв'язок між кількістю соматичних клітин та захворюванням корів субклінічним маститом стафілококової та коліформної етіології
Касянчук В. В., Бергілевич О. М., Скляр О. І., Марченко А. М., Терьохіна О. В.
Ветеринарно-санітарна оцінка стану водного середовища для вирощування прісноводної риби
Касянчук В. В., Ротаєнко Ю. М.
Оцінка залежності між санітарно-гігієнічним станом водойми і ступенем контамінації поверхневих покривів прісноводної риби
Назаренко С. М.
Аспекти проведення миття та дезінфекції виробничого устаткування на молокопереробних підприємствах препаратом «Молсан»
Максименко П. М.
Комплексне дослідження м'ясних продуктів за допомогою мікробіологічних і гістологічного методів
Старосельська А. Л.
Аерозольна дезінфекція приміщень інкубаторію та обладнення препаратом СанСтім при колібактеріозі та аспергільозі птиці
Коваленко І. В.
Гемаглютинуючі властивості вакцинного вірусу Ньюкаслської хвороби за різних температур зберігання
Гарагуля Г. І., Гаркава В. В.
Чутливість кишкової мікрофлори лабораторних тварин до антибіотиків
Гаркава В. В., Ващик Є. В., Чорноус А. В., Гарагуля Г. І.
Ешеріхіоз новонароджених поросят та заходи профілактики
Коваленко Л. М., Коваленко О. І., Коваленко А. О.
Вивчення властивостей виробничого штаму М.bovis Valle КМІЕВ-9КМ
Головко В. О., Кассіч О. В., Кассіч В. Ю., Колеснікова К. Ю., Кошельнік В. Г.
Проведення аналізу чутливості мікрофлори, що була ізольована в свинарських господарствах Сумської області, до антибактеріальних препаратів
Максименко Н. О., Линок Л. Е., Фотін О. В.
Ефективність лікування некротичного ентериту курей, викликаного бактерією Clostridium perfringens
Олефір І. А.
Підвищення ефективності вакцинації молодняку курей шляхом імуностимуляції
Олефір О. М.
Особливості клінічного прояву та перебігу гемофільозу у курей
Плис В. М.
Реовірусна інфекція мускусних качок та біологчні властивості вірусу
Ніколаєнко Ю. Ю.
Ефективність антибактеріального препарату "Цефтіокур" на основі цефтіофуру натрію при бактеріальних інфекціях курчат-бройлерів
Фотіна Г. А., Дворська Ю. Е., Фотін А. І., Бондаренко П. Г.
Полімеразно-ланцюгова реакція у діагностиці респіраторних інфекцій свиней
Авраменко Н. О.
Морфологічна реакція імунної системи індичат на інфікування Е. coli
Зон Г. А., Івановська Л. Б., Безвершенко О. С.
Поширеність нематодозів у коней
Лазоренко Л. М.
Гістомоноз павичів в присадибних господарствах
Панасенко О. С., Негреба Ю. В.
Розповсюдження фасціольозу великої рогатої худоби у зоні Лісостепу
Коваль І. В.
Вплив застосування водорозчинних форм івермектину на морфологічні показники крові курей за дерманісіозу
Нагорна Л. В.
Амінокислотний склад та біологічна цінність м'яса свиней за використання запропонованого комплексу дезінфікуючих засобів
Шкромада О. І., Улько Л.Г.
Вплив озоно-повітряної суміші на шкіру молочної залози корів при її дезінфекції
Скляр І. О.
Вплив Урсовіту-АДЕС та Мевеселу-ін'єкційного на рівень продуктів пер оксидного окислення ліпідів бичків за гострого кадмієвого токсикозу
Гутий Б. В.
Вплив Урсовіт-АДЕС та селеніту натрію на активність ензимів глутатіонової системи антиоксидантного захисту організму бичків при гострому нітратно-нітритному токсикозі
Губерук В. О., Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф.
Динаміка показників запліднення і опоросів свиноматок на тлі попередніх патологій вагітності. Родів і післяродового періоду
Харенко М. І., Черненко А. А., Костюченко О. А.
Моніторинг рівнів стресових маркерів при спірально-епідуральному знеболюванні за хірургічних втручань у собак
Рубленко С. В., Мельніков А. В.
Добова динаміка родових сил при патологічних родах з урахуванням пори року
Харенко М. І., Чекан О. М., Тодерюк І. В.
Сонографічна характеристика яєчників кобил протягом статевого циклу
Подвалюк Д. В., Подвалюк Ю. Д.
Застосування озонотерапії у репродукції овець та кіз
Скляров П. М., Кошевой В. П., Федоренко С. Я.
Ефективність профілактики субінволюції матки та післяродового ендометриту у корів на фоні забруднення кормів мікроміцетами та їх токсинами
Стрєльнікова Н. О.
Вплив препаратів на показники неспецифічного імунітету та антиоксидантного захисту поросят в умовах стресу при відлученні
Фотіна Т. І., Ребенко Г. І.
Спосіб корекції гігієнічної поведінки бджіл при застосуванні плаценти денатурованої емульсованої
Кистерна О. С.
Залежність механізму смерті від морфологічного стану організму тварини
Скрипка М. В., Колич Н. Б., Гаркава В. В.
Особливості перебігу папіломатозного пальцевого дерматиту у нетелів та корів-первісток
Прядко В. П., Березовський А. В.
Лікування корів за субклінічного ендометриту та його профілактика
Краєвський А. Й., Кургуз М. М., Лазоренко А. Б., Краєвський С. А.