серія Економіка і менеджмент, 2012, Вип. 3 (51)

Зміст
 
Еколого-економічні та соціальні орієнтири лісоресурсного розвитку на підприємницьких засадах
Мішенін Є. В., Мішеніна Г. А., Ярова І. Є.
До систематизації методик оцінки розвитку територіальних соціально-економічних систем
Морозюк Н. В.
Формування оптимального портфелю технічних резервів страхових компаній
Пластун В. Л., Балєв В. Є.
Стан страхового ринку в контексті глобалізації
Борисова В. А., Шулєшова І. В.
Стратегічні пріоритети розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах світової фінансово-економічної кризи
Пізняк Т. І.
Управління грошовими потоками на підприємствах України
Шамота Г. М.
Підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення
Головко Г. М., Маслак О. М.
Організаційно-економічні умови розвитку органічного виробництва в Україні
Ткачук В. А., Ніщета В. Ю.
Економічні аспекти планування виробництва молока в особистих підсобних господарствах населення
Калачевська Л. І., Гужвенко С. М.
Вплив кон’юнктури ринку свинини на діяльність виробників
Квятко Т. М., Чумакова Л. А.
Оцінка основних тенденцій розвитку буряківництва в Україні
Біляк Н. І., Макаруха С. Р.
Економічна безпека сільськогосподарських підприємств в системі вдосконалення відносин суб'єктів АПВ
Стадник В. П.
Становлення та розвиток аграрних формувань на основі різних форм власності
Андрієнко В. О.
Оцінка реалізації та напрямки удосконалення механізму енергозбереження деревообробних підприємств (на прикладі Івано-франківської області)
Андрійчук І. В., Витвицька У. Я., Гой М. В.
Обґрунтування доцільності розвитку соціальної відповідальності підприємства
Дудкін О. В., Ю. М. Петрушенко Ю. М.
Организация рабочего времени как состовляющая самоменеджмента руководителя
Синица А. В.
Особливості створення економічних основ розвитку збутових кооперативів
Ушкаренко Ю. В., Соловйов А. І.
Контроль якості продукції тваринництва в контексті підвищення конкурентноздатності вітчизняного товаровиробника
Лозинська І. В.
Використання нефінансової звітності, як запорука застосування соціально-етичного маркетингу підприємствами України
Слюсарева Л. В.
Экономический механизм природопользования в Ираке
Абаас Саади М., Макарюк А. В.
Передумови ефективного функціонування експортоорієнтованих машинобудівних підприємств України
Малютін О. К., Заяц О. Ю.
Продовольча безпека в контексті економічної інтеграції: теоретичний аспект
Волченко Н. В.
Сучасний стан та зовнішньо-економічні перспективи розвитку ринку олійних культур в Україні
Зінчук Т. О., Романчик О. М., Усюк Т. В.
Теоретичні підходи до аналізу зв’язку інституційного середовища з інноваційною діяльністю
Турчіна С. Г.
Інноваційно-інвестиційна модель розвитку регіонального харчопродовольчого комплексу
Шадура-Никипорець Н. Т.
Нарощення обсягів виробництва продукції від застосування інноваційних технологій в галузі рослинництва
Дашутіна Л. О., Лях С. Ю.
Специфіка класифікації інновацій сільськогосподарських підприємств
Луньова В. А.
Аналіз чутливості фінансових результатів до зміни дебіторської та кредиторської заборгованостей
Жмайлова О. Г.
Податкова політика України на сучасному етапі в контексті дотримання принципу соціальної справедливості
Пилипенко Н. М.
Сучасна модель контролю запасів у системі управління сільськогосподарськими підпиємствами
Тичук З. Д.
Економічна суть податків та їх функції в галузі сільського господарства
Кушніренко О. А.
Напрями регулювання регіонального ринку праці
Строченко Н. І.
Еколого-економічна оптимізація якості інвестицій як засіб обґрунтування стратегічних інвестиційних рішень у регіональному агрогосподарюванні на стійких засадах
Мішеніна Н. В., Мареха І. С.
Особливості формування теоретико-методологічних засад економічної оцінки біорізноманіття
Кравець П. В., Несторяк Ю. Ю.
Підвищення ролі еколого-економічних принципів в рільництві
Зось-Кіор М. В.
Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку сільських територій Житомирської області
Тимошенко М. М.
Стан функціонування локальних ринків праці Сумської області
Лазоренко К. С.
Парадигма «турбулентности» в современной мировой экономике
Жудро М. К.
Проблемы и перспективы эффективного кредитования сельского населения
Жудро Н. В.
Методические аспекты применения непараметрической статистики
Жудро В. М.
Методические аспекты интерпретации терминов «экономический механизм» и «экономический инструментарий»
Жудро М. М.