Серія Агрономія і біологія, 2014, Вип. 9 (28)

Зміст
 
Склад та структура лучних фітоценозів в заплаві Десни у зв’язку з їх екосистемною роллю
Панченко С. М., Горовая Я. М., Дяченко Л. Л.
Особливості вегетативного розмноження Buxus sempervirens L. в умовах Сумського НАУ
Токмань В. С., Черв’яцов А. О.
Типізація видів і форм роду Juniperus L. та використання їх у фітоценодизайні
Мельник Т. І., Мельник А. В.
Хвороби ягідних культур у Поліссі України
Рожкова Т. О., Татаринова В. І., Бурдуланюк А. О.
Колорадський жук та заходи боротьби з ним в умовах Чернігівської області
Деменко В. М., Кугук Г. О.
Американський білий метелик в умовах України та північно-східного Лісостепу
Ємець О. М., Деменко В. М.
Аналіз системи «гібрид+гербіцид» у технологіях Express sun та Clearfield
Кірієнко С. О.
Детоксикация почв, загрязненных тяжелыми металлами
Хубаева Г. П., Сокаев К. Е., Бекузарова С. А.
Вплив систем удобрення культур у польовій сівозміні на вміст валового фосфору в темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу України
Лопушняк В. І.
Застосування спектральних індексів для дослідження ґрунтового покриву земель сільськогосподарського призначення
Коляда Л. П.
Ефективність використання природної родючості осушених торфових ґрунтів за вирощування очеретянки звичайної при різних рівнях підґрунтових вод
Петренко Ю. М., Харченко О. В., Молеща Н. Б.
Influence of basic tillage of soil on its agrophysical properties and productivity of grain row crop rotation
Sobko M. G., Zakharchenko E. A., Sobko A. M.
Результати ґрунтово-агрохімічного моніторингу орних земель Сумської області за іх турів агрохімічного обстеження ґрунтів
Сенченко Н. К., Міцай С. Г., Пономаренко О. О., Крохмаль О. І., Сотник І. І.
Оптимізація мінерального живлення жита озимого
Господаренко Г. М., Пташник М. М.
Урожайність культур за різних систем основного обробітку і рівнів удобрення грунту в зернопросапній сівозміні центрального Лісостепу України
Ображій С. В.
Безпека харчової продукції – запорука якості життя людей
Яцук І. П., Матусевич Г. Д., Ліщук А. М.
Результати сортовивчення малини
Фільов В. В.
Вплив біологічних препаратів на продуктивність вівса
Фурманець М. Г., Фурманець Ю. С., Коломієць О. В.
Біологічна ефективність бінарних багаторічних бобово-злакових агрофітоценозів з козлятником східним
Векленко Ю. А., Ковтун К. П., Самохвал Т. П., Безвугляк Л. І.
Продуктивність і бобово-ризобіальний симбіоз сої залежно від застосування фізіологічно активних речовин
Нагорний В. І., Мурач О. М.
Вплив cпособу основного обробітку грунту та доз добрив на врожайність сортів сої різних груп стиглості
Нагорний В. І.
Вплив світлового та температурного режимів на урожайність розторопші плямистої в умовах Лісостепу західного
Хоміна В. Я.
Продуктивність льону олійного залежно від позакореневого підживлення
Ровна О. В.
Посівні та врожайні якості соняшнику залежно від терміну зберігання насіння
Мельник A. В., Жатова Г. О.
Особливості водопоглинання елементами насіння соняшнику
Троценко В. І., Жатов О. Г., Жатова Г. О., Масюченко О. М.
Динаміка показників товарної якості зерна пшениці озимої в післязбиральний період
Дутченко З. Я., Глущенко Л. Т., Радченко М. В.
Асиміляційна діяльність посівів нуту залежно від сортових особливостей та передпосівної обробки насіння
Каленська С. М., Щербакова О. М., Гончар Л. М.
Вплив сорту та густоти рослин на фотосинтетичні показники посівів буряка кормового
Овчарук О. В.
Характеристика рослин квасолі за їх сортовими особливостями в умовах Лісостепу західного
Овчарук О. В.
Формування біометричних показників тритикале ярого залежно від впливу способів сівби та підживлень
Рожков А. О.
Продуктивність сортів та гібридів сорго цукрового в умовах Північно-східного Лісостепу України
Троценко В. І., Глупак З. І.
Тенденції сучасного картоплярства в світі та Україні
Кожушко Н. С., Сахошко М. М., Савченко П. В., Дігтярьов В. М.
До питання класифікації сортів, міжвидових гібридів картоплі за стиглістю
Подгаєцький А. А., Крючко Л. В.
Вирощування насіння кормових буряків безвисадковим способом сорту Уманський кормовий 7
Пінчковський Г. Л.
Успадкування елементів продуктивності гібридами першого покоління сортів пшениці м’якої озимої з пшенично-житніми транслокаціями
Власенко В. А., Бакуменко О. М., Осьмачко О. М.
Стійкість первинних та вторинних міжвидових гібридів картоплі проти сухої фузаріозної гнилі
Гордієнко В. В., Подгаєцький А. А., Собран В. В.
Оцінка комбінаційної здатності вихідного матеріалу ячменю ярого в системі діалельних схрещувань
Маренюк О. Б.
Лабораторний метод оцінки алюмостійкості люцерни
Горенський В. М., Бугайов В. Д.
Захист сходів ріпаку ярого від хрестоцвітих блішок
Станкевич С. В., Євтушенко М. Д., Красиловець Ю. Г., Цехмейструк М. Г., Кузьменко Н. В., Литвинов А. Є.