Серія Агрономія і біологія, 2012, Вип. 2 (23)

Зміст
 
Компьютерные программы для анализа популяций растений
Злобин Ю. А.
Особливості генеративного розмноження розповсюджених видів бур’янів у посівах зернових культур
Тихонова О. М., Масик І. М., Коровякова Т. О.
Характеристика природних комплексів Гетьманського національного природного парку
Скляр В. Г., Скляр Ю. Л., Гудаков О. О., Тихонова О. М.
Методика определения площади листовой поверхности редких и охраняемых видов растений с использованием неразрушающих методов морфометрии (на примере видов семейства Orchidaceae Juss.)
Белан С. С.
Реакція сортів Callistephus chinensis на метеорологічні умови періоду вегетації
Сурган О. В., Мельник Т. І.
Сучасний стан деревно-чагарникової рослинності меморіальних скверів Кіровського мікрорайону м. Суми
Мельник Т. І., Батюк А. А.
Використання бирючини звичайної (Ligustrum vulgare L.) в озелененні студентського містечка Сумського НАУ
Жемчужин В. Ю., Мельник Т. І., Лапітан О. В.
Ефективність застосування фунгіцидів на смородині чорній проти хвороби Gloesporium ribis (lib.) в агроекологічних умовах центрального Полісся України
Дереча О. А., Бакалова А. В.
Лускокрилі шкідники виноградних насаджень у східному передгір'ї Криму та довгостроковий прогноз їх розмноження
Лєбєдєв С. М.
Вплив системи захисту ярого ячменю на розвиток дводольних бур’янів в умовах ТОВ «Агріфас» Білопільського району Сумської області
Дмитрівська А. О., Татаринова В. І., Рожкова Т. О., Москаленко Т. В.
Вплив сортових особливостей льону-довгунця на розвиток фузаріозу та антракнозу в умовах північно-східного Полісся України
Жукова Т. С., Бурик О. Ю., Чучвага В. І., Деменко В. М.
Патологія зерна ячменю ярого в умовах північно-східного Лісостепу України
Рожкова Т. О., Татаринова В. І., Дмитрівська А. О., Никонець Д. М.
Удосконалення системи захисту гороху від іржі в умовах ННВК СНАУ
Татаринова В. І., Дмитрівська А. О., Рожкова Т. О., Міщенко Ю. Г.
Захист молодого саду в умовах навчально-наукового виробничого комплексу Сумського національного аграрного університету
Деменко В. М., Токмань В. С. Сарбаш В. М., Васянін Р. О.
Оцінка можливих критеріїв по встановленню допустимої ціни на мінеральні добрива
Харченко О. В., Прасол В. І., Захарченко Е. А., Сенченко Н. К.
Ресурсоощадна технологія вирощування буряка столового за альтернативної системи удобрення
Музика Л. П., Гармаш Т. І., Несін І. В.
Енергетична ефективність вирощування очеретянки звичайної на староорних осушених торфових ґрунтах та її зміна за різного удобрення
Петренко Ю. М.
Вплив післяжнивних сидератів на водостійкість грунту при вирощуванні буряків цукрових
Міщенко Ю. Г.
Зміна фізико-хімічних показників чорнозему типового глибокого малогумусного слабозмитого при довготривалому сільськогосподарському використанні в умовах ТОВ АФ «Хоружівка» Недригайлівського району Сумської області
Сенченко Н. К., Міцай С. Г., Мартиненко В. В., Давиденко Г. А.
Вплив способів основного обробітку на вміст гумусу в чорноземі типовому та біологічну активність ґрунту
Зубенок О. В.
Обгрунтування доцільності використання соломи в якості органічного добрива в Сумській області
Харченко О. В., Прасол В. І., Захарченко Е. А., Сенченко Н. К.
Еffect of supplemental irrigation and weed control on chickpea crop in arid region environment
Ibraheem M. Aliyas Naser.
Продуктивність та якість насіння соняшнику залежно від щільності стояння рослин
Жатов О. Г., Жатова Г. О.
Вплив елементів технології вирощування кмину на формування врожайності в умовах північно-східного Лісостепу України
Троценко В. І., Кубраков О. О.
Продуктивність сортів сої різних груп стиглості залежно від просторового і кількісного розміщення рослин
Нагорний В. І.
Регіональна технологія вирощування соняшнику для північного Лісостепу України
Мельник А. В.
Вплив стимуляторів росту рослин на продуктивність гречки в північно-східному Лісостепу України
Радченко М. В.
Особливості формування продуктивності рослин пшениці озимої залежно від використання комплексних водорозчинних добрив
Оничко В. І., Курочка І. Л., Бердін С. І.
Ефективність передпосівної обробки насіння пшениці озимої регулятором росту рослин лідер
Оничко В. І., Ткаченко О. М.
Вплив строків сівби на врожайність та якість зерна сучасних сортів пшениці озимої
Оничко Т. О.
Стан та перспективи культури вівса в північно-східномуЛісостепу України
Троценко В. І., Ільченко В. О.
Порівняльна оцінка сортів озимого жита з урахуванням попередника та норм висіву
Глущенко Л. Т., Дутченко З. Я.
Формування врожаю зерна у сучасних сортів ячменю ярого в залежності від сорту, добрив та норм висіву
Дубовик О. О.
Доцільність використання багаторічних бобових трав у стабілізації родючості ґрунту
Собко М. Г., Собко О. М.
Урожайність соняшника залежно від попередників в умовах Північно–східного Лісостепу України
Говорун С. О.
Устойчивость коммерческих сортов пшеницы озимой против бурой ржавчины в условиях северо-восточной Лесостепи Украины
Власенко В. А., Кадхим А. Д.
Використання біологічних особливостей форм картоплі при її вирощуванні та отримання відносно здорового насіннєвого матеріалу
Подгаєцький А. А.
Здатність міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів зав’язувати бульби
Подгаєцький А. А., Кравченко Н. В., Бондус Р. О.
Сортовивчення технологічності картоплі Сумської селекції
Кожушко Н. С., Дігтярьов В. М., Оничко В. І., Бердін С. І.
Вплив фітосанітарних умов вирощування на продуктивність насіннєвої картоплі
Герман Б. О., Космін М. О., Несін І. В.
Особливості підтримання оздоровлених мікроклонів картоплі в колекціях in vitro
Демчук І. В.
Солестійкість та особливості спектрів пероксидази та естерази у пшенично-чужорідних гібридів за умов сольового стресу
Січняк О. Л., Топтіков В. А., Поліненко А. А., Давіденко В. Ю.
Використання мікроорганізмів, як біоіндикаторів забруднення важкими металами, в системі екологічного моніторингу ґрунтів
Яковишина Т. Ф.
Мінливість компонентів запасних білків насіння пшениці ярої залежно від дії гамма-опромінення
Панкова О. В., Пузік В. К., Головань Л. В.