Серія Тваринництво, 2014, Вип. 2/1 (24)

Зміст
Організація та головні напрямки селекційно-племінної роботи в молочному скотарстві Сумського регіону
Ладика В. І., Хмельничий Л. М., Салогуб А. М.
Про зв’язок великоплідності з продуктивністю у молочному скотарстві
Величко С. А.
Відтворювальна здатність корів української чорно-рябої молочної породи
Болгова Н. В.
Екстер’єрні типи молочних корів: методи оцінки та класифікації
Гончаренко І. В., Вінничук Д. Т.
Історичні аспекти, стан та перспективи розвитку рибогосподарської діяльності на внутрішніх водоймах України
Грициняк І. І., Третяк О. М., Колос О. М.
Особливості інтенсивності росту ремонтного молодняку при різних варіантах племінного підбору
Гнатюк С. І., Коваленко В. І., Гнатюк М. А.
Вплив гено- та паратипових факторів на характер лактаційної кривої корів
Денисюк О. В.
Вплив лінійної належності на продуктивні якості корів української чорно-рябої молочної породи
Дідківський А. М., Омелькович С. П., Кобернюк В. В.
Інтер’єрні особливості молодняку свиней різних генотипів
Іжболдіна О. О.
Господарсько-біологічні особливості корів центрального зонального типу української червоної молочної породи
Карлова Л. В.
Порівняльний аналіз формування основних ознак екстер’єру у курей різного напряму продуктивності
Катеринич О. О.
Господарські корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи
Ковальчук В. І.
Динаміка та прогнозування племінної цінності бугаїв-поліпшувачів
Кругляк Т. О.
Выбор лошадей для нетрадиционных сфер использования с учетом типа высшей нервной деятельности
Луценко М. В., Петрушко Н. П.
Особливості росту чистопородних та помісних свиней із різною тривалістю ембріонального розвитку
Маценко М. І.
Морфологічні та біохімічні показники крові ярок асканійської тонкорунної породи різного лінійного походження
Нежлукченко Н. В.
Порівняльний аналіз гістологічної будови шкіри і адаптаційних властивостей корів абердин-ангуської та створюваної української ангуської м'ясної породи
Прудніков В. Г., Рой Ю. С.
Економічна оцінка фенотипічних змін у стадах української чорно-рябої молочної породи
Рудик І. А., Ставецька Р. В.
Продуктивні якості худоби лебединської породи на сучасному етапі селекції
Бойко Ю. М.
М’ясна продуктивність бугайців абердин-ангуської породи
Торбенко С. В.
Вплив генотипових та паратипових чинників на ознаки молочної продуктивності корів різних порід
Хмельничий Л. М., Салогуб А. М., Вечорка В. В., Гаврилюк О. І.
Удосконалення стада з розведення української червоно-рябої молочної породи за показниками довічної продуктивності
Хмельничий Л. М., Лобода В. П.
Результати господарського використання голштинських корів різних типів стресостійкості
Черненко О. М.
Оцінка екстер’єру корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи за промірами та індексами будови тіла
Шевченко А. П., Хмельничий С. Л.
Динаміка живої маси корів різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої
Ільницька О. Ю., Федорович Є. І., Новак І. В.
Сучасний стан та перспективи розвитку козівництва в Сумському регіоні
Ладика Л. М., Опара В. О., Кисельов О. Б.
Показники білкового обміну у крові баранчиків за умов використання у їх раціонах амінокислот лізину, метіоніну та cульфуру
Дружина О. С., Гавриляк В. В., Стапай П. В., Сидір Н. П.
Формування продуктивних якостей помісного (Ц х АК) F1 молодняку овець за різної структури раціону
Китаєва А. П.
Гомогенізована зернова суспензія в раціонах молочних корів
Лисенко В. Ф.
Вплив кормових добавок за різного вмісту пальмового жиру на ліпідний склад печінки курей-несучок
Оріщук О. С., Цап С. В., Микитюк В. В.
Порівняння темпів росту веслоніса (Polyodon spathula, Walbaum, 1792) за його годівлі живою дафнією та штучними комбікормами
Тарасенко О. O., Гноєвий І. В.
Вплив якості корму на баланс мінеральних речовин у свиноматок
Ткачук В. І.
Технологічне обґрунтування використання пасовищ для випасу корів на поліссі України
Борщенко В. В.
Перетравність поживних речовин у курчат-бройлерів за різних рівнів лізину у комбікормі
Ібатуллін І. І., Ільчук І. І., Кривенок М. Я.
Функціональні кисломолочні продукти покращать здоров’я споживача
Кітченко Л. М.
Продуктивные и мясные качества свиней прииспользовании в комбикормах смеси ферментных препаратов
Лаврентьев А. Ю.
Технологія вирощування телят у молочний період
Підпала Т. В.,Гребенюк Н. В.
Вплив технологічних і конструктивних особливостей приготування та роздавання кормів в групах на основні показники мікроклімату в групових станках для поросят віком від одного до трьох місяців
Сікун М. В.
Безпечність технологій та охорона праці в умовах виробництва та переробки продукції тваринництва
Каменська І. С.
Оцінка технологічних якостей корів спеціалізованих молочних порід
Марикіна О. С.
Безпека якості молока та молочних продуктів при їх реалізації на стихійних ринках
Юхно В. М.
Збереження фертильності сперми кнурів за використання різних розріджувачів
Платонова Н. П., Бодряшова К. В.
Вплив санації препуціальної порожнини та сперми жеребців на ефективність штучного осіменіння кобил
Ткачов О. В.
Моніторинг генетичного поліморфізму популяцій коней за використання ISSR-маркерів
Супрун І. О., Куриленко Ю. Ф.
Особливості ергономічної й етологічної оцінки технологічних процесів видалення гною та внесення підстилки
Шабля В. П.
Використання добавок рослинного походження для розширення асортименту м’ясних напівфабрикатів
Гончаров Г. І., Страшинський І. М., Басиста М. В., Фурсік О. П., Коломієць Р. А.
Вплив кнурів-плідників на процес відтворення в стадах свиней
Бодряшова К. В., Бірюкова О. Д., Маковська Н. М., Басовський Д. М.
Стимуляція яйценосності бджолиних маток біологічно активними речовинами
Ведмідь І. В., Шеремета В. І., Каплуненко В. Г.
Стимуляція овуляції фолікулів на яєчниках корів препаратом «Нановулін»
Грунтковський М. С.
Оцінка якості сексованої сперми бугаїв-плідників
Пелих Ю. С.
Генетична структура популяції стерляді (Acipenserruthenus) за мікросателітними маркерами ДНК
Малишева О. О., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д.
Оцінка життєздатності деконсервованих ооцит-кумулюсних комплексів свинок різних вікових груп
Галицька Т. В., Троцький П. А.