Серія Економіка і менеджмент, 2015, Вип. 4 (63)

Зміст
 
Закономірності та принципи функціонування систем ринкового розподілу продукції аграрних підприємств
Красноруцький О. О., Азізов О. Р.
Стале землекористування у контексті забезпечення продовольчої безпеки: національні та глобальні аспекти
Мішенін Є. В., Дутченко О. М., Ярова І. Є.
Концептуальная методология исследования экономической сущности понятия «экономический потенциал» предприятия
Жудро М. М.
Експортний потенціал Сумської області і можливості його реалізації на світовому ринку
Дашутіна Л.О.
Перспективи розвитку українських ТНК та їх вплив на національну економіку
Коць О. О., Негрій І. Ю.
Продовольча безпека: регіональний аспект
Волченко Н. В.
Особливості типологізації прогнозів розвитку регіону з урахуванням різних підходів
Стоянець Н. В.
Теоретичні засади спеціалізації сільськогосподарських підприємств
Кошкалда І. В., Трегуб О. М.
Принципи побудови організаційно-економічних механізмів агропромислової інтеграції
Крутько М. А., Калініченко С. М.
Формування споживчого ринку м`ясо-молочної продукції
Лозинська І. В.
Формування організаційної структури управління логістичною системою в сільськогосподарських підприємствах з виробництва продукції молочного скотарства
Прозоров Р. Г.
Місце фермерських господарств в організаційній структурі агробізнесу
Зіньцьо Ю. В.
Состояние, тенденции и перспективы государственной поддержки сельскохозяйственного производства
Жахов Н. В.
Теоретико-методологічні аспекти удосконалення галузевої структури виробництва сільськогосподарських підприємств
Гіржева О. М.
Тенденції та перспективи розвитку вітчизняного аграрного виробництва
Зайцев Ю. О.
Пріоритетні напрямки державної підтримки рослинництва України: міжнародний досвід
Соломатіна Т. В., Хромяк В. М.
The Legal And Organizational Conditions Of Development Of The Dairy Cooperatives In Poland
Domanska T., Shulieshova I.
Удосконалення мотиваційного механізму розвитку персоналу аграрних підприємств
Мартинюк Н. В.
The Development Of Hopgrowing And The Basic Ways Of Its Improvement In Ukraine
Dubnevych Yu. V.
Концептуальні підходи до формування логістичних систем на ринку м’яса та м’ясопродукції
Самойлик Ю.В
Збутова політика аграрних підприємств: сучасний стан та перспективи розвитку
Ніценко В. С.
Конкурентоспроможність аграрних підприємств: питання методології
Ільїн В. Ю.
Характеристика конкурентоспроможності підприємства в економічній системі АПК
Черевко Д. Г., Сікора О. А., Іваницька Г. Б.
Механізми трансферу ризиків в менеджменті різних за масштабами аграрних підприємств
Бірченко Н. О.
Управління ресурсозбереженням на підприємстві
Захарченко О. В., Скарбовий С. С., Мартинюк Д. Ю.
Конкурентоспроможність виробництва біопалива на підприємствах АПК в контексті продовольчої безпеки України
Доронін А.В.
Визнання витрат на інновації: вітчизняна практика та міжнародний досвід
Гик В.В.
Формування системи управління інвестиційної діяльності аграрних підприємств
Ільїна О. В.
Инструменты текущей оценки ключевых факторов устойчивости предприятия
Жудро В. М.
Робота в умовах фінансової кризи України
Клєцова Н. В.
Характеристики обліково-інформаційних потоків в теорії облікових фільтрів
Височан О. С.
Дослідження факторів впливу на відшкодування фізичного та морального зношування необоротних активів промислових підприємств
Ладнюк В. Я.
Фінансовий стан та проблеми розвитку великотоварних сільськогосподарських підприємств
Кіц М. В.
Проблеми впровадження та реалізації концепції соціальної відповідальності бізнесу в Україні
Мавріна А. О., Карий О. І., Процак К. В.
Організаційно-функціональний механізм документального забезпечення ОСББ: системно-аналітичний зріз
Монастирська Т. Б.
Економічна ефективність залучення громадських інституцій до розробки та реалізації програм з розвитку підприємництва
Коваль З. О., Коваль Я. Б.
Напрями розвитку екологічного сільгоспвиробництва в кризовий період
Стефінін В. В., Сус Т. Й.
Порівняльна характеристика фінансового забезпечення cфери надання соціальних послуг
Воронцова А. С.