Серія Ветеринарна медицина, 2013, вип. 9 (33)

Зміст
 
Використання лікувального комплексу"ПАРКЕС" при гострій печінкові недостатності у собак
Бобрицька О. М., Югай К. Д.
Прогнозування розвитку уражень нервової системи у собак на підставі оцінки рівня сенсибілізації організму до нейроантигенів сітківки ока
Брошков М. М.
Гематурия крупного рогатого скота
Абдуллаев М. Г.
Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів та активність систем антиоксидантного захисту у поросят-сисунів під впливом препаратів Fe
Данчук О. В., Приступа Т. І., Данчук В. В., Андріїшин Ю. Т., Добровольський В. А., Чепурна В. А.
Показники статевого циклу телиць в біотехнологія відтворення великої рогатої худоби
Замазій А. А.
Формування водно-сольової фази молока корів у різні періоди лактації
Камбур М. Д., Замазій А. А., Плюта Л. В., Калашник О. М.
Динаміка вмісту ліпідів у організмі корів у період інтенсивної лактації
Камбур М. Д., Замазій А. А., Півень С. М.
Забезпеченність молочної залози корів попередниками для синтезу складових компонентів молока залежно від рівня надходження поживних речовин
Камбур М. Д., Замазій А. А., Касич В. Ю., Лівощенко Е. М., Калашник О. М.
Вміст загального білка сироватки крові та його фракцій у свиней різних типів вищої нервової діяльності за впливу біологічного подразника
Карповський В. І., Трокоз А. В., Трокоз В. О.
Ліпідний склад окремих тканин медоносних бджіл з пасік розміщених в умовах традиційного та органічного виробництва
Ковальчук І. І., Федорук Р. С., Романів Л. І.
Фізіологічні показники крові та вміст фенолів у тканинах кролів за випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому
Лесик Я. В., Федорук Р. С., Храбко М. І.
Роль тромбоцитарного гемостазу у вагітності корів
Замазій А. А., Лісовенко В. М.
Вплив вітаміну С на гематологічні показники крові у індиків
Камбур М. Д., Замазій А. А., Лівощенко Є. М., Лівощенко Л. П.
Кількісний та якісний склад мікрофлори рубця у телят і її синтезуючі властивості за впливу сірковмісних амінокислот
Ніщеменко М. П., Саморай М. М., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С., Рябчук А. І.
Вплив комплексного ліпосомального препарату на гематологічний профіль крові відлучених поросят
Огородник Н. З.
Субмікроструктура лімфатичних капілярів товстої кишки свійської свині
Петровський О. Є.
Формування сучасного екологічного погляду у студентів в контексті викладання дисципліни «Фізіологія сільськогосподарських тварин»
Степченко Л. М., Камбур М. Д., Карповський В. І., Трокоз В. О.
Аналіз лейкограми крові поросят у період відлучення при включенні в раціон пробіотиків
Стояновський В. Г., Камрацька О. І., Коломієць І. А., Мацюк О. І., Соколовський В. М.
Изменение уровня стероидных гормонов в зависимости от фазы эстрального цикла у домашних кошек разных возрастных групп и пород
Щербакова Ю. В., Смолянинов Б. В.
Оцінка функціонального стану свиноматок в першу фазу супоросності за біохімічними показниками крові при застосуванні біологічно активної кормової добавки «Гумілід»
Степченко Л. М., Швецова О. М.
Вплив Е-селену на активність глутатіонової системи антиоксидантного захисту організму бугайців при кадмієвому навантаженні
Гутий Б. В.
Субхронічна токсичність флориколу на щурах при внутрішньом'язовому введенні
Музика В. П.
Вивчення наявності залишків пестицидів в бджолах та бджолинному розплоді на пасіках Одеської області
Скрипка Г. А.
Профілактика стресів у свиней та підвищення їх продуктивності за впливу фітопрепаратів
Антоненко П. П., Семьонов О. В., Суслова Н. І., Халак В. І.
Імунопрофілактика респіраторних захворювань свиней
Лотоцький О. С., Дворська Ю. Є.
Ветеринарно-санітарна оцінка товстолобиків при міксоболіозі
Петров Р. В.
Визначення ступенів контамінації поверхневих покривів прісноводної риби в залежності від методів її вилову
Петров Р. В., Назаренко С. М.
Структурно-функціональні особливості адаптогенезу імунної системи кишечника поросят до дії технологічних стресів
Стояновський В. Г., Коломієць І. А., Камрацька О. І.
Дослідження впливу дезінфектанту Бі-ДезТМ на свиней та мікроклімат приміщень
Шкромада О. І.
Альтернативні ветеринарно-санітарні заходів при виробництві екологічно чистої продукції птахівництва
Фотін А. І., Коваль Г. І.
Особливості здійснення ветеринарно-санітарних заходів у птахогосподарствах
Нагорна Л. В., Фотін О. В.
Використання препарату Амоксан – 150 для лікування гастроентериту у поросят після відлучення
Грищук А. В.
Глобулінові фракції крові курей, імунізованих вакцинами проти респіраторного мікоплазмозу птиці
Обуховська О. В., Руденко О. П., Матюша Л. В., Попова О. М.
Респираторный микоплазмоз птиц в птицехозяйствах Апшерона
Агаев А. А.
Використання препарату «Авесстим» з метою підвищення резистентності курчат у виробничих умовах
Березовський А. В., Фотіна Г. А., Олефір О. М.
Корреляционный анализ диагностических показателей сапа лошадей
Бадмаева О. В., Нехуров Л. Б., Коровенков А. И.
Изучение параметров острой токсичности препарата «Тейлерсан»
Березовский А. В., Нагорная Л. В., Муминов А. М., Махмудов С. М.
Розробка методу зниження мікробної контамінації тушок птиці при переробці
Фотіна Т. І., Касяненко О. І., Собина М. М., Гладченко С. М.
Гуморальна імунна відповідь курчат на вакцинний вірус ньюкаслської хвороби
Гаркава В. В., Гарагуля Г. І., Ахтєєва О. Є.
Моніторінг харчових токсикоінфекцій в країнах Європейського союзу в 2011 році
Дворська Ю. Є.
Проблема неплідності інфекційної етіології у великої рогатої худоби в господарствах Одеської області та засоби і заходи боротьби з нею
Кассіч В. Ю., Волосянко О. В., Гуменний О. Г., Ребенко Г. І.
Вивчення дії ешеріхіозного анатоксину на організм тварин в лабораторних умовах
Коваленко Л. М., Коваленко О. І., Коваленко А. О.
Оптимальні умови виділення та культивування адгезивної фракції мононуклеарних клітин кісткового мозку миші
Мазуркевич А. Й., Кладницька Л. В., Ковпак В. В.
Окремі біохімічні показники крові кролів при енцефалітозоонозі
Левицька В. А.
Испытание лекарственных препаратов при смешанных инвазиях птиц
Мамедова С. А.
Розробка методу прогнозування захворюваності корів на субклінічний мастит
Касянчук В. В., Бергілевич О. М., Марченко А. М., Скляр О. І.
Патоморфологічні зміни печінки за виразок язика у великої рогатої худоби
Локес П. І., Скрипка М. В., Канівець Н. С.
Ефективність застосування препарату дінолітик для привчання кнурів до садки на чучело
Бабань О. А.
Поширення і причини серозного і серозно-катарального маститу в післяродовому періоді у свиноматок та їх лікування
Бородиня В. І., Федоров Т. В.
Біохімічні показники крові при хірургічному лікуванні пухлин молочної залози кішок
Виговська К. Л.
Діагностичне значення дослідження епітелію слизових оболонок різних відділів статевих органів корів
Мосейчук І. В., Калиновський Г. М.
Результати діагностики пухлин собак в м. Суми
Зон Г. А., Івановська Л. Б., Доб’я М. В.
Морфо-функціональні зміни за полікістозу нирок кошенят віком 1,5 місяці
Скрипка М. В., Гаркава В. В., Самченко І. М., Гудзь О. В.
Використання лімфоцитарних і ДНК-маркерів МНС-системи для виявлення корів резистентних або чутливих до маститів
Супрович Т. М.
Рынок химиотерапевтических средств - как важный фактор в системе мер защиты овец от эндопаразитозов
Рустамова С. И.