Серія Ветеринарна медицина, 2012, Вип. 1 (30)

Зміст
 
Вплив мінеральної кормової добавки Кормацинк-Р на продуктивність та обмін речовин в організмі курок-несучок
Білоконь О. В., Карповський В. І., Криворучко Д. І., Шапошнік В. М., Ніщеменко М. П.
Вміст ?-ліпопротеїнів, триацилгліцеролів та холестеролу в організмі корів з різними типами вищої нервової діяльності
Шапошнік В. М., Постой Р. В., Карповський В. І., Криворучко Д. І.
Морфологічні особливості лімфоцітарно-тканинного комплексу сліпої і ободової кишки телят
Корабльова Т. Р.
Влияние фитоиммуностимулятора на функциональную активность нейтрофилов крови телят
Кораблева Т. Р., Собещанская Е. М.
Вплив зниженого рівня зернових концентратів в раціонах корів на їх продуктивність та фізіологічний стан організму
Камбур М. Д., Замазій А. А.
Добова динаміка осмотичноактивних речовин в молоці корів за періодами та впродовж всієї лактації
Камбур М. Д., Замазій А. А., Передера О. С.
Динаміка ліпідного обміну в крові корів та їх плодів у залежності від місяця тільності
Камбур М. Д., Замазій А. А., Півень С. М.
Жирнокислотний склад молозива та молока свиноматок різних типів вищої нервової діяльності
Камбур М. Д., Замазій А. А., Піхтірьова А. В.
Імунологічний статус свиней різних генотипів при інтенсивному їх використанні
Чорний М. В., Герасименко О. М., Донських О. Д., Щепетільніков Ю. О.
Гормони і стрес
Гайдей О. С.
Особливості будови часток підшлункової залози гусей
Фесенко І. А., Кущ М. М.
Стан фосфорно-кальцієвого обміну в кітних вівцематок різних районів Луганської області
Шарандак П. В.
Особливості організації навчально-дослідницької роботи студентів у науковому морфологічному кружку
Лемещенко В. В., Криштофорова Б. В.
Якість продуктів птахівництва та система НАССР
Фотіна Т. І., Коваленко А. В.
Перспективи профілактики хвороб свиней та підвищення їх резистентності (огляд)
Чорний М. В., Герасименко О. М, Донських О. Д., Шепетільніков Ю. О.
Гігієнічні та технологічні порушення умов утримання та годівлі, що викликають захворювання молодняку продуктивних тварин
Антоненко П. П., Суслова Н. І., Високос Н. П., Тюпина Н. П., Милостивий Р. В., Чорний М. В., Постоєнко В. О.
Використання нейронних мереж для прогнозування росту та розмноження мікроорганізмів в молочній сировині під час її зберігання охолодженою
Бергілевич О. М., Касянчук В. В., Бергілевич О. О.
Дослідження властивостей біоцидної добавка до цементно-піщаного розчину
Шкромада О. І.
Резистентність окремих видів атипових мікобактерій до дезінфектанту «Біоконтакт»
Палій А. П.
Аналіз виробничих умов при отриманні високоякісного молока та застосування принципів належної гігієнічної практики на молочнотоварних фермах
Скляр О. І.
Регіональне розташування та потужності виробництва перепелиних птахогосподарств в Україні
Касяненко О. І., Собина М. М.
Вплив препарату «Стартовіт» на продуктивні показники бджолиних сімей
Бойко Т. В.
Визначення складу селективної домішки антибактеріальних препаратів до поживних середовищ для ізоляції Campylobacter spp
Фотіна Т. І., Касяненко О. І.
Антибіотикорезистентність мікрофлори ізольованої із гнійно-некротичних уражень дистального відділу кінцівок у корів
Улько Л. Г.
Порівняння методів визначення рівня контамінації тушок бройлерів сальмонелою
Дворська Ю. Є.
Результати морфологічних і біохімічних досліджень крові хворих мікоплазмозом телят
Коваленко Л. М., Коваленко О. І., Коваленко А. О.
Колібактеріоз індиків в с. Нововасилівка Середино-будського району Сумської області та біологічні особливості збудника
Рисований В. І., Панасенко О. С., Педан В. А, Острик Г. Н.
Визначення чутливості мікрофлори до антибактеріальних препаратів
Нагорна Л. В., Фотін О. В., Гапонов І. В.
Накопичення вірусу ньюкаслської хвороби при культивуванні в ембріонах курей та перепелів
Гарагуля Г. І., Гаркава В. В., Шенкер Д. М.
Наслідки змішаного перебігу ноземозу й аскосферозу для пасік
Мусієнко О. В., Мусієнко В. М., Кистерна О. С.
Собаки сільської місцевості як джерело інвазій тварин та людей
Ємець О. М.
Биоэкологические особенности, распространение и сезонная динамика Boophilus calcaratus bir., 1895 в субтропической зоне Азербайджана
Мамедова А.
Обгрунтування лікувально-профілактичної ефективності експериментального препарату ТімТіл -250 при інфекційному синовіті птиці
Фотіна Г. А., Коваленко А. І.
Визначення ефективності вітчизняного адсорбенту „Кормосантм” за експериментального фузаріотоксикозу птиці
Рухляда В. В., Розпутня О. А., Анрійчук А. В., Білан А. В., Утеченко М. В., Мельник А. Ю.
Оцінка впливу «Еламіну» на репродуктивну здатність козематок та якість одержаного молодняка
Наливайська Н. М., Чорний М. В.
Взаємозвязок окремих параметрів поведінки та захворюваності корів у ділянці пальця
Козій В. І., Краєвський А. Й., Козій Н. В.
Експресія антигенів bola-системи у стійких та чутливих до маститів корів української червоно-рябої молочної породи
Супрович Т. М.
Регіонарна йодотерапія за ендометриту у корів
Боднар О. О., Керничний С. П., Білецький В. С., Мізик В. П.
Мікробний пейзаж гнійних ран у коней залежно від їх анатомо-топографічної локалізації
Стоцький О. Г.
Динаміка аспарагінової та аланінової трансфераз у плазмі крові корів залежно від стадії статевого циклу та стану статевої функції
Паращенко І. В.
Морфологічний склад секрету молочної залози корів, хворих на серозний мастит
Байдевлятова Ю. В., Байдевлятов Ю. А.
Поширеність піометри і хронічного ендометриту у кішок
Пономаренко В. П., Приходько Д. О.
Моніторинг ветеринарної допомоги і структура хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин в умовах міської клініки
Рубленко С. В., Єрошенко О. В.
Патоморфологічні зміни сухожилків у коней за копитних деформацій на тлі хронічного ламініту
Лазоренко А. Б.
Поширеність та причини акушерської і гінекологічної патології у високопродуктивних корів
Іванків М. О., Власенко С. А.
Рівні статевих гормонів у сироватці крові кнурів-плідників з різною якістю їх сперми
Чорнозуб Т. В.
Гістологічна реакція тканин на природні та синтетичні шовні матеріали у великої рогатої худоби
Краєвський С. А., Папченко І. В.
Породні особливості ембріонального розвитку гонад селезнів
Коновалова Н. І., Савенко М. М.