Серія Агрономія і біологія, 2013, Вип. 11 (26)

Зміст
 
Вирощування сіянців модрини європейської з використанням стимуляторів росту та різних способів стратифікації насіння
Гаврилюк В. М., Гузь М. М., Харачко Т. І., Ярощук Р. А.
Вірусологічний моніторинг квітково-декоративних рослин на південному сході України
Міщенко Л. Т., Дуніч А. А.
Питання інтродукції Callistephus chinensis (L.) Nees в Сумському національному аграрному університеті
Мельник Т. І., Сурган О. В.
Складові збитків від кореневої губки в пристигаючих та стиглих соснових насадженнях Новгород-сіверського Полісся
Лапітан О. В., Жемчужин В.Ю., Мельник Т.І.
Відтворення псевдотсуги мензіса (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) насінним шляхом у західному лісостепу України
Ярощук Р. А., Мельник А. В.
Заразиха (Orobanche cumana Wallr.) на полях подсолнечника в условиях восточной части северной степи Украины
Хаблак С. Г., Абдуллаева Я. А., Денисенко А. И.
Особливості вертикального розподілу і просторового поширення цистоутворюючих нематод
Бабич А. Г., Бабич О. А., Миронець С. С.
Стебловий метелик в умовах північно-східного Лісостепу України
Деменко В. М., Власенко В. А., Ємець О. М., Сарбаш В. М., Говорун О. Л., Хілько Н. В.
Оценка эффективности действия инсектицидов против обыкновенной грушевой листоблошки Psylla pyri L. в условиях предгорного Крыма
Стрюкова Н. М.
ПЛР діагностика та ідентифікація вірусу жовтяниці буряка
Андрусик І. М., Антіпов І. О., Кириченко А. М.
Якість пшениці спельти залежно від удобрення
Господаренко Г. М., Ткаченко І. Ю.
Уміст і запаси рухомих сполук калію в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
Господаренко Г. М., Нікітіна О. В., Кривда Ю. І.
Ефективність вирощування люпину жовтого (Lupinus Luteus L.) за післядії внесення ферментованих органічних добрив в умовах Полісся України
Абрамович О. В.
Зміни агрохімічних показників дерново-підзолистого грунту під дією нетрадиційних видів органічних добрив за вирощування конюшини лучної
Лопушняк В. І., Засєкін Н. П.
Оптимізація щільності ґрунту при вирощуванні буряків цукрових
Міщенко Ю. Г.
Вплив мінеральних добрив на формування кислотно-основного стану дерново-підзолистого грунту за різноглибинного обробітку
Турак О. Ю., Березовська Т. П.
Вплив припосівного внесення фосфорних і азотних добрив на ріст люцерни посівної в Правобережному Лісостепу України
Коваленко В. П.
Аналіз стану кислотності грунтів Сумської області
Мартиненко В. М., Сахно В. П., Сіряк М. М., Міцай С. Г., Пономаренко О. О.
Стан родючості ґрунтів у Ковельському районі Волинської області
Романова С. А., Штань С. С., Мороз К. М.
Вплив рівнів підґрунтових вод на собівартість додаткової продукції та прибуток від застосування мінеральних добрив на осушених торфових ґрунтах при вирощуванні очеретянки звичайної
Харченко О. В., Петренко Ю. М., Скрипник О. В., Молеща Н. Б.
Основні концептуальні підходи щодо збереження родючості грунту при біологізації землеробства в Сумській області
Харченко О. В., Міщенко Ю. Г., Прасол В. І., Сенченко Н. К.
Ефективність ґрунтозахисної технології вирощування ярого ячменю в умовах лісостепової зони Сумської області
Давиденко Г. А., Масик І. М.
Урожайність сортів вівса плівчастого залежно від мінеральних добрив та бактеріальних перепаратів
Троценко В. І., Ільченко В. О.
Урожайність і якість сої сортів ранньостиглої групи в умовах північно-східної частини Лісостепу України
Глупак З. І.
Формування врожаю квасолі залежно від дії агротехнічних заходів вирощування в умовах Передкарпаття
Турак О. Д.
Оптимізація основних елементів технології вирощування фенхеля звичайного в умовах Прикарпаття України
Дмитрик П. М.
Результати порівняльної оцінки господарсько-біологічних особливостей нових сортів суниці української селекції з провідними європейськими сортами в умовах Сумщини
Фільов В. В.
Особливості вирощування садивного матеріалу лимонника китайського із здерев'янілих живців
Токмань В. С.
Оцінка сортів пшениці озимої за хлібопекарськими властивостями та врожайністю зерна
Любич В. В., Полянецька І. О.
Вплив азотного живлення та препарату “авангард р – зернові” на продуктивність сортів пшениці озимої
Мельник А. В., Дутченко З. Я., Глущенко Л. Т., Радченко М. В.
Вплив попередників та мінеральних добрив на якість насіння соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України
Мельник А. В., Троценко В. І., Говорун С. О.
Вплив гідротермічної обробки зерна гречки на вихід та якість крупи
Радченко М. В., Дутченко З. Я.
Стан та перспективи вирощування зернових культур в світі та Україні
Мельник А. В., Биченко К. В.
Якість зерна та урожайність люпину білого і люпину вузьколистого залежно від бактеріального препарату та мікродобрив
Лаврик І. М., Жатов О. Г.
Вплив регуляторів росту на насіннєву продуктивність люцерни посівної
Бутенко А. О., Собко М. Г.
Оптимальні строки сівби сортів пшениці озимої для умов північно-східного Лісостепу України
Оничко В. І., Троценко В. І., Оничко Т. О.
Вплив норм висіву та заходів по прискоренню дозрівання на врожайність сортів сої
Нагорний В. І.
Формування структури продуктивності посівів ячменю ярого в умовах північно-східного Лісостепу України
Бердін С. І., Ткаченко А. Н.
Урожайність та якість волокна сортів льону-довгунця різного еколого-географічного походження залежно від норм висіву насіння
Логінов М. І., Литвиненко А. В.
Разработка технологической системы семеноводства картофеля в условиях Динси
Лю Жунчин, Ли Пэнчэн, Мэн Фанхуа
Екологічна стабільність елементів продуктивності сортів ячменю ярого та ефективність селекції на основі їх використання в гібридизації
Важеніна О. Є., Козаченко М. Р., Васько Н. І., Наумов О. Г.
Спельта: сучасний стан і перспективи селекції
Парій Ф. М., Заболотна І. Р.
Парій Ф. М., Заболотна І. Р.
Генетичні кореляції урожайності сортів та селекційних ліній пшениці озимої з головними генеративними ознаками залежно від часу відновлення весняної вегетації
Тищенко В. М., Дриженко Л. М.
Мінливість показників якості сортозразків сої в умовах зрошення півдня України
Марченко Т. Ю.
Залежність бульбоутворюючої здатності сортів Інституту картоплярства НААН від зовнішніх умов
Подгаєцький А. А., Коваленко В. М.
Ефективність селекції картоплі in vitro на стійкість до Fusarium oxysporum та Fusarium sambucinum
Захарчук Н. А.
Методи визначення площі листкової поверхні рослини картоплі
Савченко П. В., Кожушко Н. С.
Втрати при зберіганні картоплі селекції Сумського НАУ
Кожушко Н. С., Сахошко М. М., Крютченко А. І.
Перспективність складних міжвидових гібридів картоплі за агрономічними ознаками
Кравченко Н. В., Подгаєцький А. А.
Стійкість міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів проти вірусних хвороб
Подгаєцький А. А., Горбась С. М.
Особливості підбору гібридів кукурудзи для умов північно-східного Лісостепу України
Штукін М. О., Оничко В. І.
Вміст мінерального азоту в грунті та продуктивність буряків цукрових залежно від систем удобрення
Польовий В. М., Шевчук О. В.