Серія Агрономія і біологія, 2015, Вип. 3 (29)

Зміст
 
Походження пізньостиглих і дуже пізньостиглих міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів
Подгаєцький А. А., Кравченко Н. В., Крючко Л. В.
Формування кількості колосків основного колоса в F1 пшениці м’якої озимої
Бакуменко О. М.
Стійкість гібридів першого покоління пшениці озимої проти бурої іржі в умовах північно-східного Лісостепу
Осьмачко О. М.
Адаптація клонованого рослинного матеріалу жита озимого до умов ex vitro
Рябовол Я. С., Рябовол Л. О.
Адаптивні реакції нематодостійких сортів картоплі на різні агроекологічні умови формування врожайності та якості
Кожушко Н. С., Сахошко М. М.
Вплив удобрення та норм висіву насіння на врожайність різних за морфотипом сортів гречки
Оничко В. І., Бердін С. І., Ткаченко О. М.
Особливості формування продуктивності та якості зерна сучасних сортів пшениці озимої
Оничко Т. О., Собко М. Г.
Особливості формування оптимального гібридного складу кукурудзи для умов північно-східного Лісостепу України
Штукін М. О., Оничко В. І.
Вплив зовнішніх умов на кількість бульб у гнізді сортів картоплі білоруської селекції
Подгаєцький А. А., Коваленко В. М., Києнко З. Б.
Шлях становлення селекції гречки в Інституті сільського господарства Північного сходу
Кабанець В. М., Страхоліс І. М.
Екологічне вивчення різних за географічним походженням сортів пшениці озимої в умовах північно-східного Лісостепу України
Дубовик О. О., Дубовик В. І.
Продуктивний потенціал нових сортів пшениці ярої в умовах Лісостепу України
Лозінська Т. П.
Стан дерноутворюючих рослин (на прикладі Setaria viridis (L.) Beauv. та Elytrigia repens (L.) Nevski) за хронічного впливу полютантів
Лихолат Ю. В., Россихіна-Галича Г. С., Борисова О. І.
Ценотичні оптимуми дрібного підросту сосни звичайної в лісах Новгород-Сіверського Полісся
Скляр В. Г.
Порівняльний аналіз віталітетної структури злаків та бобових на заплавних луках північного сходу України в умовах пасквальних та фенісиціальних навантажень
Бондарєва Л. М., Кирильчук К. С.
Поширення порошистої та сріблястої парші бульб картоплі в зоні Правобережного Полісся України
Положенець В. М., Гуторчук С. Л., Фещук О. М.
Польова інфекція насіння і зерна пшениці озимої
Рожкова Т. О., Бортник Т. С., Татаринова В. І., Бурдуланюк А. О.
Фітосанітарний стан посівів зернових культур Сумської області та основні шляхи його поліпшення
Говорун О. Л., Татаринова В. І., Власенко В. А., Деменко В. М., Хілько Н. В.
Післяжнивні сидерати та водопроникність грунту
Міщенко Ю. Г., Полетаева Н. C.
Вологозабезпеченнсть рослин гороху, пшениці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку
Крижанівський В. Г.
Мідь у грунтах агро- та урболандшафтів Житомирського Полісся
Мислива Т. М., Білявський Ю. А.
Cu, Zn, Pb та Cd в агроселітебних ландшафтах південно-західної частини м. Житомир
Герасимчук Л. О.
Залежність рівня продуктивності ячменю ярого від норм внесення мінеральних добрив та позакореневих підживлень в умовах західного Лісостепу
Лопушняк В. І., Вега Н. І.
Баланс поживних речовин дерново-підзолистого ґрунту за вирощування бобових трав
Карбівська У. М., Турак О. Ю.
Вплив мінеральних добрив на агрохімічні показники дерново-підзолистого ґрунту за різноглибинного основного обробітку у ланці польової сівозміни
Турак О. Ю.
Динаміка зміни кислотності чорноземного ґрунту під дією дефекату в сівозміні
Мартиненко В. М., Сіряк М. М., Несін І. В.
Екологічна оцінка різних сівозмін за балансом гумусу
Харченко О. В., Масик І. М., Міщенко Ю. Г., Давиденко Г. А.
Особливості впливу фенологічних фаз підщеп на приживлюваність ялиці цільнолистої (Abies Holophylla Maxim.)
Мандзюк Р. І., Ярощук Р. А., Жила А. С.
Особливості вегетативного розмноження Thuja Occidentalis L. в умовах Сумського НАУ
Токмань В. С., Киричок Я. С.
Вплив присадивного удобрення на розвиток Callistephus chinensis (L.) Nees в умовах північно-східного Лісостепу України
Мельник Т. І., Сурган О. В.
Вплив умов розвитку рослин Foeniculum vulgare на лабораторну схожість насіння
Дмитрик П. М.
Агроекологічні особливості вирощування cортів-популяцій соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України
Жатов О. Г., Троценко В. І., Жатова Г. О., Масюченко О. М.
Вплив видового складу багатокомпонентних сумішок однорічних кормових культур та частки компонентів в них на продуктивність і якість корму
Бутенко А. О., Глупак З. І.
Features of density formation and yield capasity crops of hulls and no-hulls oats
Trotsenko V. I., Ilchenko V. O., Zhatova G. O.
Оцінка ефективності вирощування вівса з різними елементами технології в умовах північно-східного Лісостепу України
Троценко В. І., Ільченко О. В., Ільченко В. О.
Стан та перспективи вирощування гірчиці в світі та на Україні
Мельник А. В., Жердецька С. В.
Формування показників структури врожаю пшениці твердої ярої залежно від елементів технології вирощування
Каленська С. М., Шутий О. І.
Структура та урожайність сортів коріандру посівного залежно від норми висіву та системи удобрення за вирощування в Правобережному Лісостепу України
Каленська С. М., Жовтун М. В.
Якість зерна пшениці ярої під впливом норм і строків сівби
Карпенко Л. Д., Новицька Н. В.
Вплив підживлення на вміст пігментів у рослинах та врожайність сої
Джемесюк О. В., Новицька Н. В.
Фотосинтетична діяльність посівів ячменю ярого пивоварного залежно від удобрення та ретардантного захисту
Токар Б. Ю.
Розвиток стресу в рослинах нуту та активність імунної відповіді антиоксидантних ферментів за передпосівної обробки насіння
Гончар Л. М., Щербакова О. М., Лаукерт К. О.
Особливості удобрення сорго зернового в умовах північно-східної частини Лісостепу України
Глупак З. І., Радченко М. В.
Порівняльна продуктивність сортів озимої пшениці в умовах Великописарівського району Сумської області
Давиденко Г. А., Сенченко Н. К.
Повторне цвітіння плодових рослин та його причини
Лях В. В.
Урожайність та стабільність параметрів продуктивності ріпаку ярого залежно від морфотипу рослин
Тютюнник В. А., Жатова Г. О.
Саліцилова кислота – екологічний фактор контролю грибкових хвороб в агроценозах польових культур
Борзих О. І.