Серія Агрономія і біологія, 2015, Вип. 9 (30)

Титул, зміст
Вирощування оздоровленого вихідного матеріалу картоплі в розсадниках первинного насінництва в умовах зрошення на півдні України
Лавриненко Ю. О., Балашова Г. С.
Мінливість селекційних ознак та добір гібридів соняшнику на фоні внесення гербіциду Євро-Лайтнінг
Сатаров О. З., Кириченко В. В.
Прояв ступеня домінування за кількісними ознаками у гібридів F1 кавуна
Сергієнко О. В.
Характеристика маси 1000 насінин у F1 пшениці м’якої озимої, створених за участі сортів з пшенично-житніми транслокаціями
Бакуменко О. М., Власенко В. А., Ємець О. М.
Стійкість гібридів першого покоління пшениці м’якої озимої проти борошнистої роси в умовах північно-східного Лісостепу України
Осьмачко О. М., Власенко В. А., Деменко В. М.
Вплив сорту на якість продуктів переробки з ягід суниці
Осокіна Н. М., Заморська І. Л.
Осокіна Н. М., Заморська І. Л.
Нематодостійкі сорти картоплі та реалізація їх генетичного потенціалу в північному Лісостепу України
Кожушко Н. С., Сахошко М. М., Савченко П. В.
Особливості використання мікробних препаратів для розмноження сорту картоплі Анатан
Подгаєцький А. А., Горбась С. М., Крючко Л. В., Козар С. Ф., Дімова С. Б.
Проростання насіння міжвидових гібридів картоплі під впливом гамма-випромінювання
Подгаєцький А. А., Кравченко Н. В., Падалка Ю. М.
Особливості використання форми і кількості заліза за вирощування in vitro ожини і малини
Мацкевич В. В., Подгаєцький А. А.
Порівняльна оцінка продуктивності гібридів кукурудзи в умовах СТОВ «Дружба-Нова» Варвинського району Чернігівської області
Давиденко Г. А.
Ювенільна стійкість пшенично-чужорідних гібридів до збудників кореневих гнилей. Повідомлення І. Реакція на Bipolaris sorokiniana (Sacc. in Sorok.) Shoem.
Січняк О. Л., Мірось С. Л., Захаров А. В.
Ювенільна стійкість пшенично-чужорідних гібридів до збудників кореневих гнилей. Повідомлення ІІ. реакція на Fusarium graminearum Schwabe.
Січняк О. Л., Мірось С. Л., Жовтоног А. Ю.
Оцінка вихідного матеріалу в селекції костриці лучної
Кабанець В. М., Семененко Я. Ю.
Отримання в культурі in vitro варіантів пшениці з підвищеною системною індукованою стійкістю
Волощук С. І.
Розподіл розмірних величин в когортах молодого покоління лісоутворювальних видів як індикатор стресового пригнічення рослин
Скляр В. Г.
Особливості росту рослин рідкісних видів
Клименко Г. О., Скляр В. Г.
Віталітетна структура популяцій копитняка європейського в умовах лівобережного Полісся України та вплив на неї провідних екологічних чинників
Скляр Ю. Л., Скляр М. Ю.
The structure of clones of forest subshrubs Calluna Vulgaris (L.) HULL. in ecosystems of north-eastern Ukraine
Kovalenko I. M.
Нематоди – паразити картоплі
Ємець О. М., Деменко В. М.
Динаміка чисельності шкідників соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України
Деменко В. М., Власенко В. А., Ємець О. М., Говорун О. Л., Хілько Н. В.
Мікопатогенний комплекс ягідних культур Полісся
Рожкова Т. О., Татаринова В. І., Бурдуланюк А. О.
Плямистості ярого ячменю в умовах Сумської області
Бурдуланюк А. О., Рожкова Т. О., Татаринова В. І., Гулий А.
Стійкість гібридів кукурудзи до сажкових хвороб
Татаринова В. І., Рожкова Т.О, Бурдуланюк А.О., Василина М.І.
Вплив альтернаріозного чорного зародку на вміст білку та клейковини у зерні пшениці озимої
Карпенко К. О., Власенко В. А., Рожкова Т. О.
Окисно-відновна активність вегетативних органів рослин наступної генерації за післядії гербіцидної обробки
Россихіна-Галича Г. С., Лихолат Ю. В., Яценко О. А.
Вплив післяжнивного сидерату редьки олійної та обробітку на водопроникність грунту
Міщенко Ю. Г.
Хімічна меліорація кислих ґрунтів Вінниччини
Яцук І. П., Матусевич Г. Д., Ліщук А. М., Городиська І. М., Драга М. В., Зацарінна Ю. О.
Вплив удобрення та післядії вапнування на продуктивність сої
Польовий В. М., Кулик С. М.
Функціональна діагностика як інструмент оптимізації мінерального живлення рослин
Сенченко Н. К.
Залежність коефіцієнта використання основних елементів живлення з добрив очеретянкою звичайною від рівня удобрення та вмісту їх в осушуваних торфових ґрунтах
Харченко О. В., Петренко Ю. М.
Польова схожість і виживання рослин сої за різних варіантів фітоценотичної напруги
Шевніков М. Я., Міленко О. Г.
Урожайність та енергетична ефективність вирощування сої в умовах Лісостепу правобережного
Заболотний Г. М., Циганський В. І., Циганська О. І.
Динаміка формування площі листкової поверхні коріандру посівного залежно від елементів технології
Жовтун М. В.
Агробіологічні основи вирощування сої
Нідзельський В. А.
Оптимізація елементів технології вирощування сафлору красильного в умовах Лісостепу західного
Хоміна В. Я., Тарасюк В. А.
Залежність періоду післязбирального дозрівання зерна пшениці озимої від строків сівби та попередників
Дубовик Д. Ю.
Вплив комплексного застосування азотних добрив та бактеріальних препаратів на врожайність сої в умовах Лівобережного Лісостепу України
Мельник А. В., Романько Ю. О.
Вплив регуляторів росту на продуктивність гірчиці в умовах північно-східного Лісостепу України
Мельник А. В., Куцегуб Г. О., Жердецька С. В., Шахід Алі
Реакція сортів вівса плівчастого та голозерного на норми висіву
Троценко В. І., Ільченко В. О.
Продуктивність гречки залежно від сортових особливостей за різного удобрення
Радченко М. В.
Ефективність бактеризації цибулі ріпчастої препаратом АБТ у різних модифікаціях
Нестеренко В. М., Козар С. Ф., Євтушенко Т. А., Куц О. В.
Особливості формування генеративного потенціалу рослин соняшнику
Троценко В. І., Жатова Г. О, Жатов О. Г.
Вплив бактеріальних препаратів на параметри насіннєвої продуктивності рослин соняшнику
Пшиченко О. І.
Особливості реалізації потенціалу рослин у посівах сої
Троценко В. І., Глупак З. І.
Формування окремих елементів продуктивності пшениці м’якої ярої залежно від мінерального живлення та систем захисту
Судденко В. Ю., Каленська С. М.
Особливості осінньої вегетації ріпаку озимого в північно-східному лісостепу України
Тютюнник В. А.
Продуктивність сорго цукрового як джерела виробництва біопалива в сумісних посівах із іншими культурами
Сторожик Л. І., Будовський М. Д.
Особенности вегетативного размножения Thuja occidentalis l. в условиях северо-восточной части Лесостепи Украины
Токмань В. С.
Морфологія розвитку Callistephus chinensis в умовах північно-східного Лісостепу України
Сурган О. В.
Стан вуличних насадженнях центральної частини м. Суми
Мельник Т. І.
Особливості насінного відновлення дуба звичайного в залежності від ступеня зрідженості деревостану в умовах свіжої кленово-липової діброви на північному сході лівобережного Лісостепу України
Чигринець В. П., Ігнатенко В. А.
Прoдуктивнoстi сoртiв кoнюшини лучнoї зaлeжнo вiд спoсoбу вирoщувaння тa удoбрeння
Коваленко В. П.
Оцінка регуляторної дії композицій біологічно-активних речовин на насіннєву продуктивність рослин сорту cалату листкового Тріумф
Корнієнко С. І., Кондратенко С. І., Крутько Р. В., Дульнєв П. Г., Ткалич Ю. В., Позняк О. В.