серія Економіка і менеджмент, 2013, Вип. 5 (56)

Зміст
 
Формування полюсів конкурентоспроможності як чинник підвищення економічної безпеки регіонів
Мокій А. І., Мікула Н. А., Дацко О. І.
Реалізація державної продовольчої політики в сучасних умовах
Олійник Т. І., Сєвідова І. О.
Структура економіки України в умовах сучасної фінансово-економічної кризи
Шибаєва Н. В., Батюк Л. А.
Сутність та поточний стан продовольчої безпеки держави
Волченко Н. В.
Проблеми фінансування науки в Україні та світі в умовах формування системи економіки знань
Письменний В. І., Письменний В. В.
Етичний кодекс менеджера
Ксенофонтова М. М., Панков М. В.
Моніторінг діяльності переробних підприємств Луганської області
Чеботарьова О. М., Тарасенко Н. І.
Основні шляхи розвитку хлібопекарних підприємств
Дунда С. П.
Формування та розвиток інтегрованих структур: особливості, переваги, проблеми розвитку
Шпиг Ю. М.
ОСББ як сучасна форма обслуговування житлового фонду: проблеми та перспективи
Монастирська Т. Б.
Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності в аграрному секторі
Михайлова Л. І., Кабанець О. В.
Стан м’ясо-молочного скотарства Сумської області: проблеми та перспективи розвитку
Лозинська І. В.
Інтеграційні процеси на зерновому ринку
Данкевич Є. М.
Перспективи розвитку агрострахування з державною підтримкою
Мамчур Р. М.
Економічні проблеми підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва
Кучер А. В., Ткаченко Д. О.
Формування енергоефективної вітчизняної системи машин та технології для виробництва цукрових буряків
Калініченко О. В.
Резерви підвищення економічної ефективності виробництва та реалізації рослинницької продукції
Кулик О. Г.
Удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств як чинник підвищення ефективності виробництва
Савельєва О. М.
Забезпеченість аграрного сектора Сумщини основними засобами
Мазій І. М.
Сутність управління технологічними процесами в підприємствах галузі птахівництва
Васюта Т. М.
Сучасний стан земельно-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області
Бугайчук В. В.
Ефективність виробництва основних сільськогосподарських культур в Сумській області
Харченко Т. О., Курило А. О.
Економічна стійкість аграрного підприємства як основа його конкурентоспроможності
Білоусько Т. Ю.
Управління стійкістю діяльності підприємства АПК
Колосова К. А.
Комплексне оцінювання рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
Стадник В. П.
Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності використання основних засобів харчових підприємств
Лиса Н. В.
Особливості трансформації маркетингового середовища агробізнесу в Україні
Єранкін О. О.
Напрями вдосконалення збутової діяльності підприємств молокопродуктового підкомплексу
Дацюк-Томчук М. Б.
Бенчмаркінг – основа ефективного розвитку підприємства
Квятко Т. М.
Формування організаційно-методичного та інформаційного забезпечення рекламних кампаній туристичних підприємств
Підлісна О. В.
Розвиток концепції холістичного маркетингу: аспект адаптивного управління компонентами
Суховерха Ю. В.
Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю продукцією аграрних підприємств
Степаненко Н. І.
Формування результативної інформаційно-аналітичної системи управління ринком агропродовольчої продукції
Царук Н. Г.
Розвиток маркетингової діяльності підприємств на ринку племінних (генетичних) ресурсів тваринництва
Запорожченко Т. Г.
Особливості копірайтингу в Україні
Пересадько Г. О., Чеманова О. А.
Сутність маркетинг-аудиту діяльності підприємств
Березовик К. В.
Генезис систем розподілу сільськогосподарської продукції на внутрішньому ринку
Фалех Вісам Рамадан
Сутність та структура системи управління якістю продукції виробництва овочів закритого грунту у сільськогосподарських підприємствах
Сисенко Л. М.
Організаційно-економічні механізми управління зовнішньоторговельною діяльністю підприємств: теорія та практика
Клименко Л. В.
Удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Ліповська-Маковецька Н. І.
Оцінка впливу тарифної ставки на обсяги імпорту м’яса
Гордєєва І. В.
Міжнародний валютний ринок Forex та валютні операції
Кравченко А. С.
Порівняльні переваги та недоліки від інтеграції України у західному або східному векторі інтеграції
Михайлов А. М., Бузова Я. Ю.
Фермерское производство как форма хозяйствования и образ жизни
Сафронов В. В., Терехов В. П.
Аномальные факторы формирования консолидированных издержек производства в современной экономике
Переверзева Н. В.
Аграрный сектор экономики России в условиях глобализации: положение и перспективы развития
Чижов А. В., Прокопов Е. Е.
Система управления транснациональными вертикальными ритейлеровым компаниями в мире на примере WAL-MART
Балашенко В. А., Руденко Н. Р., Пашкина О. В.