Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів, 2015, Вип. 11 (27)

Титул, зміст
Повышение качества ответственных деталей машин технологиями на базе электроэрозионного легирования
Тарельник В. Б., Думанчук М. Ю.
Коефіцієнт корисної дії турбонасосного агрегата з авторозвантажуванням
Горовий С. О.
Влияние температуры на энергию связи атомов олова
Дзюба А. В.
Определение зависимости параметров шероховатости поверхности от технологических режимов электроэрозионного легирования
Коноплянченко Е. В., Яременко В. П., Герасименко В. А.
Забезпечення умов стійкості заготовки у верстатному пристрої зі схемою базування за трьома площинами
Павленко І. В., Іванов В. О.
Модель зміни станів при моделюванні роботи системи складання машинобудівного виробу
Скоркін А. О., Кондратюк О. Л., Малініна Ю. В.
Вибір моделі для оцінки гумусного стану ґрунтового середовища агроекосистем
Голуб Г. А., Кухарець С. М.
Дослідження впливу розміщення зерна озимої пшениці на енергію проростання рослини
Зубко В. М., Кузіна Т. В.
Обгрунтування складу машинних агрегатів для виконання механізованих технологічних процесів у рослинництві на основі сучасних технічних засобів
Саржанов О. А., Таценко О. В.
Диференційні рівняння руху комбінованого МТА
Ярошенко П. М.
Визначення витрат енергії на процес дроблення зерна
Сердюк В. В., Руденко В. А.
Економічна ефективність виробництва молока в умовах механізації малих молочних ферм
Комков В. М., Лисенко В. М.
Аналіз процесів використання відходів АПК України в контексті сталого розвитку регіонів
Лисенко В. М., Гімпель В. В., Ніконорова В. М.
Порівняння ефективності роботи теплообмінників-нагрівачів при якісному і кількісному регулюванні в опалювальній системі
Лисенко В. М., Сіренко В. Ф., Чепіжний А. В.
Сушка паливних брикетів із соломи за рахунок використання їх власного тепла
Семірненко С. Л., Семірненко Ю. І., Саржанов О. А.
Удосконалення процесу сушки паливних брикетів із соломи
Семірненко Ю. І.
Розрахунки та обгрунтування вибору теплообмінних апаратів з використанням приведених параметрів
Сіренко В. Ф.
Оцінка ризику забруднення водойм рухомими компонентами мінеральних добрив та пестицидів
Шандиба О. Б., Шпетний Д. М., Семерня О. В., Верещака І. В.
Rational Water Consumption Under Multistage Washing
Shandyba A. B., Shpetny D. N.
Вдосконалення принципів проектування технологічних процесів на базі модульної технології
Думанчук М. Ю.
Применение вращающейся системы отсчета к теории асинхронного двигателя
Лысенко В. Н., Савойский А. Ю.
Вимоги та відмінності нової версії міжнародних стандартів якості
Руденко В. П.
Математичне моделювання технологічних потоків при складанні прямобічних шліцьових з’єднань в автоматичному режимі
Бондарев С. Г., Рясна О. В.
Дослідження точності складання багатопозиційних технологічних систем металообробки різанням при реінжиніринзі
Захаров М. М., Захарова О. І.
Практичне використання методу генетичних алгоритмів для розв’язання задачі комівояжера в геоінформаційних системах
Юнда А. М., Жигулін І. В., Петров С. О., Руденко Р. О.
Еволюція і сучасні досягнення мас-спектрометрії
Кузема О. С., Кузема П. О.
О получении точных альтернативных временных отрезков коммутации дискретно-периодических сигналов
Панченко Б. Е., Печенюк Д. А.
Термоупругое напряженное состояние стеклопластиковой трубы в зонесоединения с металлическим фланцем
Верещака С. М., Дейнека А. В., Данильцев В. В., Верещака И. В.
Конструкційна міцність витяжної труби з композиційного матеріалу від дії вітрового навантаження
Верещака С. М., Жигилій Д. О., Данильцев В. В., Верещака І. В.
Рівновага пружного клина зі скінченною тріщиною при вершині
Некислих К. М., Баталова А. Б.
Концептуальний напрямок проектування прецизійних металорізальних верстатів
Бондарев С. Г., Ребрій А. М., Рибенко І. О., Рясна О. В.
Теорія складного руху матеріальної точки на площині. Абсолютне прискорення. Задачі на динаміку точки
Пилипака С. Ф., Чепіжний А. В.
Влияние подвески шарнирно-сочлененных средств транспорта на параметры устойчивости положения
Дубинин Е. А., Полянский А.С.
Новый методический подход к определению нормальных реакций на осях автомобиля
Подригало М. А., Гецович Е. М., Байцур М. В., Шелудченко В. В.
Правове регулювання безпеки транспорту
Степанов О. В.