Редакційна колегія

Головний редактор: Ладика Володимир Іванович, доктор сільськогосподарських наук, академік НААН України

Заступник головного редактора: Маслак Олександр Миколайович, кандидат економічних наук, доцент

Відповідальний редактор: Данько Юрій Іванович, кандидат економічних наук, доцент

Члени редколегії: 

Фотіна Т.І., доктор ветеринарних наук, професор,

Подгаєцький А.А., доктор сільськогосподарських наук,

Соколов М.О., доктор економічних наук, професор,

Тарельник В.Б., доктор технічних наук, професор