Про журнал

Рік заснування: 1996

Проблематика: висвітлення досягнень у галузі науки і техніки з метою використання у народному господарстві та навчальному процесі

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8217 від 16.12.2003

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/3 від 14.04.2010, Постанова № 1-05/2 від 23.02.2011 р., Постанова № 1528 від 29.12.2014 р.  

Галузь науки: технічні, сільськогосподарські, економічні, ветеринарні науки

Періодичність: 12 разів на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Сумський національний аграрний університет

Всі серії наукового журналу “Вісник Сумського національного аграрного університету» індексуються в Міжнародній науко метричній базі РІНЦ

ПЛАН ВИДАННЯ наукового журналу  “Вісник Сумського НАУ” на 2015 рік

Номер журналу Номер серії Серія Термін подачі статей
1 36 Ветеринарна медицина 01.04.2015
2 27 Тваринництво 01.04.2015
3 29 Агрономія і біологія 01.05.2015
4 63 Економіка і менеджмент 01.05.2015
5 64 Економіка і менеджмент 01.06.2015
6 28 Тваринництво 01.06.2015
7 37 Ветеринарна медицина 01.09.2015
8 65 Економіка і менеджмент 01.09.2015
9 30 Агрономія і біологія 01.09.2015
10 19  Будівництво 01.09.2015
11 27 Механізація та автоматизація виробничих процесів 01.09.2015
12 66 Економіка і менеджмент 01.12.2015