Серія Тваринництво, 2012, Вип. 12 (21)

Зміст
 
Лінійна оцінка бугаїв-плідників голштинської та української чорно-рябої молочної порід за екстер’єрним типом їхніх дочок
Хмельничий Л. М., Салогуб А. М., Хмельничий С. Л.
Оцінка тупеня впливу спадковості поліпшуючої породи на молочну продуктивність корів
Салогуб А. М.
Оцінка бугаїв-плідників за якістю потомства в умовах господарства з розведення української чорно-рябої молочної породи
Шевченко А. П.
Морфологічні параметри цьоголіток коропа в умовах удобрення вирощувальних ставів свіжою зерновою бардою
Хмельничий Л. М., Цьонь Н. І., Вечорка В. В., Бойко Ю. М.
Особливості показників відтворювальної здатності овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи
Нежлукченко Н. В., Обоіста Т. В.
Оцінка росту та розвитку телиць української червоно-рябої молочної породи за використання вагових та лінійних параметрів
Хмельничий Л. М.
Особливості екстер’єру корів-первісток української червоно-рябої молочної породи
Лобода В. П.
Популяційно-генетичні параметри морфофункціональних властивостей вимені корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи
Хмельничий Л. М., Франчук М. П.
Ембріогенез і продуктивність молочної худоби
Вацький В. Ф., Величко С. А.
Екстер’єрно-конституційні особливості корів чорно-рябої породи залежно від пігментації волосяного покриву
Пелехатий М. С., Слюсар М. В.
Результати сучасної ідентифікації поточних статусів ризику зникнення генетичних ресурсів м’сного скотарства України
Гузєв І. В.
Забійні якості та морфологічний склад напівтуш бугайців молочних і комбінованих порід
Федорович В. В.
Порівняльний аналіз ефективності кріоконсервування ооцит-кумулюсних комплексів свинок породи велика біла
Галицька Т. В., Троцький П. А.
Генетична мінливість гамет у бугаїв і корів при різних рівнях консолідації їх спадковості
Петренко І. П., Бірюкова О. Д.
SТR-аналіз генетичного поліморфізму азовської севрюги
Дубін О. В., Шостак Л. В., ДиманьТ. М.
Активность ферментов в тканях двенадцатиперстной кишки у разновозрастных чистопородных и помесных поросят
Игнатьев Н. Г., Терентьева М. Г.
Моніторинг цитогенетичних показників різних порід свиней
Костенко С. О., Джус П. П., Стародуб Л. Ф., Сидоренко О. В., Коновал О. М., Драгулян М. В., Бодряшова К. В.
Природа аномалій та смертності ембріонів страусів
Осадча Ю. В.
Аналіз генетичної структури ВРХ та біотехнологічні підходи щодо вдосконалення показників молочної продуктивності
Новак Н. Б., Облап Р. В.
Морфологічні та біохімічні показники крові телиць української чорно-рябої молочної породи
Кузів М. І., Федорович Є. І., Кузів Н. М.
Визначення та вікова динаміка внутришньоматкових ендометральних кіст у кобил
Платонова Н. П.
Продуктивне використання основних свиноматок та підготовка ремонтних свинок до осіменіння в умовах племзаводу
Мельник В. О.
Рентабельність виробництва продукції у залежності від продуктивності свиней
Пономаренко В.
Вивчення інактивації E.coli в некондиційному молоці колоїдним розчином наночасток срібла «Срібний щит-1000»
Могутова В. Ф.
Полиморфизм гена инсулиноподобного ростового фактора-I в популяции кур породы «Борковская барвистая»
Кулибаба Р. А.
Субвітальні мутації сільськогосподарської птиці
Бульченко І. О.
Взаємозв’язок статевого диморфізму кнурів-плідників з їх спермопродукцією
Кравченко О. О.
Імуногенетичні параметри ліній таврійського типу української червоної молочної породи
Писаренко Н. Б.
Імуногенетичні особливості тонкорунних овець півдня України
Іовенко В. М., Третьяков М. О.
Імуногенетичні особливості овець з кросбредною вовною
Іовенко В. М., Іщенко С. М.
Породні особливості тривалості жеребності та сервіс-періоду кобил за віком
Нежлукченко Т. І., Петров В. Г.
Функція ендокринних залоз у бугайців за перемінного режиму годівлі
Бусенко О. Т.
Обмін азоту і мінеральних елементів в організмі молодняку свиней при використанні окремих нетрадиційних кормових добавок
Вербельчук Т. В., Вербельчук С. П.
Вплив різних рівнів ліпідного живлення на морфо- біохімічні показники крові перепелів м’ясного напряму продуктивності
Сичов М. Ю.
Эффективность использования парааминобензойной кислоты в животноводстве и птицеводстве
Воронова И. В.
Вміст загальних ліпідів та співвідношення їх окремих класів у тканинах птиці за різної кількості йоду у їх раціонах
Гунчак А. В., Кисців В. О., Кирилів Б. Я.
Гунчак А. В., Кисців В. О., Кирилів Б. Я.
Хімічний склад мяса бройлерів за умов використання у складі комбікормів іммобілізованих ферментів, йоду та змішанолігандного комплексу кобальту
Мерзлов С. В., Калініна Г. П., Качан А. Д.
Баланс мінеральних речовин в організмі свиней за різних рівнів та джерел селену у раціоні
Пірова Л. В.
Ефективність використання кормових добавок на основі сухих рослинних жирів у годівлі курей-несучок
Оріщук О. С., Микитюк В. В.
Кормові добавки із сухих рослинних жирів та їх вплив на біохімічні показники крові курчат
Цап С. В.
Продуктивність кролів за згодовування пребіотику
Косяненко О. М., Чернюк С. В., Кузьменко О. А.
Вплив змішанолігандного комплексу цинку на ріст і розвиток трипорідних гібридів свиней на відгодівлі
Бомко В. С., Маршалок В. А.
Гематологічні показники молодняку свиней за дії змішанолігандного комплексу купруму
Долід С. В., Бомко В. С.
Ефективність використання природньої мінеральної добавки при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби
Фурманець Ю. С.