Серія Агрономія і біологія, 2012, Вип. 9 (24)

Зміст
 
Репродуктивне зусилля основних господарських груп лучних рослин на заплавних луках північного сходу України в умовах пасквального та фенісиціального навантаження
Бондарєва Л. М., Кирильчук К. С., Коровякова Т. О.
Характеристика території проектованого заказника «Блюдо»
Скляр Ю. Л., Бєлан С. С., Литвиненко Ю. І.
Туя та її декоративні форми у садово-паркових насадженнях студентського містечка Сумського НАУ
Жемчужин В. Ю., Мельник Т. І., Чигринець В. П.
Обґрунтування чисельності основних шкідників зернових культур в умовах північно-східного Лісостепу України
Деменко В. М., Власенко В. А., Ємець О. М., Сарбаш В. М., Говорун О. Л., Хілько Н. В.
Моніторинг видового складу шкідників і хвороб на посівах ярих зернових культур в умовах північно-східного Лісостепу України
Оничко В. І., Коваленко О. А.
Біологічна стійкість різних сортів смородини чорної проти американської борошнистої роси в агроценозах центрального Полісся України
Дереча О. А., Бакалова А. В.
Удосконалення системи захисту картоплі від фітофторозу та альтернаріозу в умовах CТОВ «Агроресурс – 2006» Чернігівської області
Татаринова В. І., Рожкова Т. О., Дмитрівська А. О., Ковеза Н. В.
Хімічний захист винограду від мілдью на півдні України
Странішевська О. П., Гутенко Я. І.
Захист рослин соняшнику від основних шкідників в умовах ПП «Печинське» Тростянецького району Сумської області
Сарбаш В. М., Мірошниченко Ю. В.
Дія систем удобрення та попередників на врожай і якість пшениці озимої
Фурманець М. Г.
Вплив післяжнивного сидерату та обробітку на водотривкість структури ґрунту
Міщенко Ю. Г.
Вплив попередника і добрив на агрохімічні показники ґрунту і продуктивність озимої пшениці
Давиденко Г. А.
Ефективність позакореневих підживлень комплексними добривами при вирощуванні цибулі ріпчастої
Куц О. В., Парамонова Т. В., Гордієнко І. М., Ільїнова Є. М.
Особливості динаміки гумусу в ґрунтах Сумщини
Мартиненко В. М., Сахно В. П., Сіряк М. М., Міцай С. Г., Пономаренко О. О.
Енергоємність гумусу темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом різних систем удобрення в західному Лісостепу України
Лопушняк В. І.
Пролонгована дія добрив нового покоління на врожай сільськогосподарських культур
Лопушняк В. І., Засєкін Н. П.
Ферментовані органічні добрива як фактор підвищення продуктивності овочевих культур
Гаврилюк В. А., Абрамович О. В.
Вплив строків сівби сої на ефективність симбіотичної азотфіксації та вміст легкогідролізованого азоту в чорноземах опідзолених західного Лісостепу
Танчик С. П., Косар В. І., Масюк В. В.
Насіннєва продуктивність рослин капусти цвітної за застосування водоутримуючих гранул Аквод в умовах Лісостепу України
Лихацький В. І., Чередниченко В. М.
Продуктивність сортів озимої пшениці залежно від попередників та строків сівби
Дутченко З. Я., Глущенко Л. Т., Радченко М. В.
Обоснование параметров технологического режима получения волокна кенафа и конопли способом варки в растворе гидрофосфата аммония
Воробьёва И. Г., Большанина С. Б.
Динаміка біологічно активних речовин в плодах вишні під час зберігання за їх обробки речовинами антимікробної дії
Василишина О. В.
Продуктивність бобово-злакових травосумішок на осушеному темно-сірому опідзоленому ґрунті
Карбівська У. М., Турак О. Ю.
Баланс рослин фенхеля звичайного та теоретичне обґрунтування норми висіву насіння
Дмитрик П. М., Масюк В. В.
Вплив зміни клімату на продуктивність пшениці озимої залежно від строків сівби
Лукащук Л. Я.
Вплив бактеріальних препаратів на схожість насіння вівса
Троценко В. І., Ільченко В. О.
Ефективність використання мінеральних добрив на посівах сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України
Троценко В. І., Глупак З. І.
Урожайність люпину білого та вузьколистого залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах північно-східного Лісостепу України
Жатова Г. О., Лаврик І. М.
Оптимізація основних елементів технології вирощування кмину звичайного в умовах Лівобережного Лісостепу України
Кубраков О. О.
Агробіологічні особливості вирощування соняшнику сорту Фаренгейт в умовах північного Лівобережного Лісостепу України
Мельник А. В.
Вплив різних способів догляду за рослинами люцерни посівної на насіннєву продуктивність
Бутенко А. О., Собко М. Г., Подгаєцький А. А.
Проницаемость клеточних мембран корнеплодов столовой свёклы Beta vulgaris L. при действии синтетических аналогов цитокининов
Варавкин В. А.
Вплив інокуляції насіння та фонів мінерального живлення на формування симбіотичного апарату чини та сочевиці
Данильченко О. М.
Вплив строків сівби та добрив на врожайність сортів пшениці озимої в умовах північно-східного Лісостепу України
Троценко В. І., Оничко Т. О.
Удосконалення технології вирощування люцерни посівної та багаторічних бобово-злакових травосумішок
Коваленко В. П.
Джерела та способи створення вихідного матеріалу соняшнику
Жатов О. Г., Жатова Г. О.
Перспективність потомства міжвидових гібридів картоплі за вмістом крохмалю
Подгаєцький А. А., Горбась С. М.
Селекція сортів картоплі на якість
Кожушко Н. С., Гончаров М. Д.
Формування сортових ресурсів картоплі для північного Лісостепу України
Кожушко Н. С., Сахошко М. М., Дігтярьов В. М.
Характер прояву збирального індексу в міжсортових гібридів пшениці м'якої ярої
Власенко В. А., Лозінська Т. П.
Перспективи використання селекційного матеріалу соняшнику залежно від структури кореневої системи
Троценко В. І.
Можливості скорочення селекційного процесу картоплі
Панов С. М.
Стабільність та пластичність колекційних зразків ячменю ярого за кількістю зерен з головного колоса
Гудзенко В. М., Василенко Н. В.
Створення вихідного селекційного матеріалу тритикале на основі біотехнологій in vitro
Волощук C. І.
Продуктивність колекційних сортів картоплі в умовах північно-східного Лісостепу України
Дубовик В. І.
Екологічний стан агробіорізноманіття Тернопільської області
Черлінка Т. П., Чайка В. М.